Hiển thị tất cả 10 kết quả

- Thân nhựa dài, 3 ổ cắm 3, 1 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét - Chức năng: kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện - Giao…

- Thân nhựa dài, 4 ổ cắm 3, 1 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét - Chức năng: kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện - Giao…

- Thân nhựa dài, 4 ổ cắm 3, 4 nút bấm, chiều dài dây nối 5 mét - Chức năng: kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện - Giao…

- Thân nhựa dài, 4 ổ cắm đơn, 1 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét - Chức năng: kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện - Giao…

- Thân nhựa dài, 4 ổ cắm đơn, 4 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét - Chức năng: kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện - Giao…

- Thân nhựa dài, 6 ổ cắm 3, 2 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét - Chức năng: kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện - Giao…

- Thân nhựa dài, 6 ổ cắm đơn, 2 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét - Chức năng: kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện - Giao…

- Thân nhựa tròn, 3 ổ cắm 3, 1 nút bấm, chiều dài dây nối 5 mét - Chức năng: kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện - Giao…

- Dạng để bàn, đèn led, đế chống trượt, tùy chỉnh góc chiếu sáng, nguồn điện 220 volt, màu xanh - Chức năng: thắp sáng hổ trợ tầm nhìn về…

- Dạng để bàn, đèn led, đế chống trượt, tùy chỉnh góc chiếu sáng, nguồn điện 220 volt, màu trắng - Chức năng: thắp sáng hổ trợ tầm nhìn về…