Hiển thị tất cả 22 kết quả

- Chất liệu nhựa trong, dạng trượt, 1 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn Phí…

- Chất liệu nhựa trong, dạng trượt, 2 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn Phí…

- Chất liệu nhựa trong, dạng ráp cố định, 2 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng…

- Chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 2 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn…

- Chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 2 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn…

- Chất liệu nhựa, dạng lưới trượt, 2 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn Phí…

- Chất liệu nhựa trong, dạng trượt, 3 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn Phí…

- Chất liệu nhựa trong, dạng ráp cố định, 3 ngăn, lưu trữ giấy a5 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng…

- Chất liệu nhựa, dạng trượt, 3 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn Phí &…

- Chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 3 ngăn, lưu trữ giấy a5 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn…

- Chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 3 ngăn, lưu trữ giấy a5 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn…

- Chất liệu nhựa trong, dạng ráp cố định ngang, 5 ngăn, lưu trữ giấy a7 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao…

- Chất liệu nhựa, dạng lưới trượt, 3 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn Phí…

- Chất liệu nhựa trong, dạng ráp cố định, 4 ngăn, lưu trữ giấy a6 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng…

- Chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 4 ngăn, lưu trữ giấy a6 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn…

- Chất liệu nhựa trong, dạng ráp cố định, 5 ngăn, lưu trữ giấy a7 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng…

- Chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 5 ngăn, lưu trữ giấy a7 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn…

- Kệ hồ sơ, 1 ngăn, dạng trượt, thân lưới kim loại, khả năng lưu trữ 400 tờ - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4…

- Kệ hồ sơ, 2 ngăn, dạng trượt, thân lưới kim loại, khả năng lưu trữ 800 tờ - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4…

- Kệ hồ sơ, 3 ngăn, dạng trượt, thân lưới kim loại, khả năng lưu trữ 1,200 tờ - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4…

- Chất liệu mica, dạng trượt, 2 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn Phí &…

- Chất liệu mica, dạng trượt, 3 ngăn, lưu trữ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 - Giao hàng Miễn Phí &…