Hiển thị tất cả 8 kết quả

- 100% bột giấy, giấy trắng, thấm hút tốt, 2 lớp - Chức năng: hút ẩm, vệ sinh chuyên dụng cá nhân - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng…

- 100% bột giấy, giấy trắng, thấm hút tốt, 2 lớp - Chức năng: hút ẩm, vệ sinh chuyên dụng cá nhân - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng…

- Nền giấy trắng mềm, độ ẩm nhẹ, hương thơm dịu, 150 tờ x 2 lớp - Chức năng: lau tay, vệ sinh chuyên dụng cá nhân - Giao hàng…

- 19cm x 19cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ x 2 lớp - Chức năng: lau tay, vệ sinh chuyên…

- 19cm x 19cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ x 2 lớp - Chức năng: lau tay, vệ sinh chuyên…

- 19cm x 19cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ x 2 lớp - Chức năng: lau tay, vệ sinh chuyên…

- 33cm x 33cm, 100% bột giấy , nền giấy trắng mềm, 100 tờ x 2 lớp - Chức năng: lau tay, vệ sinh chuyên dụng cá nhân - Giao…

- 33cm x 33cm, 100% bột giấy , nền giấy trắng mềm, 100 tờ x 2 lớp - Chức năng: lau tay, vệ sinh chuyên dụng cá nhân - Giao…