Hiển thị tất cả 16 kết quả

- Thân kim loại, dạng tay cầm, lực bấm 15 tờ, có ngăn chứa giấy rời - Chức năng: tạo lổ trên bề mặt giấy nhằm hổ trợ cho các…

- Thân kim loại, dạn kềm bấm, đục 1 lổ, lực bấm 20 tờ - Chức năng: tạo lổ trên bề mặt giấy nhằm hổ trợ cho các loại bìa…

- Thân kim loại, dạn kềm bấm, đục 1 lổ, lực bấm 8 tờ - Chức năng: tạo lổ trên bề mặt giấy nhằm hổ trợ cho các loại bìa…

- Thân kim loại, dạng ấn, đục 2 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, lực bấm 16 tờ, có hộc chứa giấy rời -…

- Thân máy kim loại, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, lực bấm 120 tờ, có hộc chứa giấy rời - Chức năng:…

- Thân máy kim loại, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, lực bấm 70 tờ - Chức năng: tạo lổ trên…

- Thân kim loại, dạng ấn, đục 2 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, lực bấm 30 tờ, có hộc chứa giấy rời -…

- Thân kim loại, dạng ấn, đục 2 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, lực bấm 40 tờ, có hộc chứa giấy rời -…

- Thân kim loại, dạng ấn, đục 3 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, lực bấm 30 tờ, có hộc chứa giấy rời -…

- Thân kim loại, dạng ấn, đục 3 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, lực bấm 50 tờ, có hộc chứa giấy rời -…

- Thân kim loại, dạng ấn, đục 3 lổ, đế cao su chống trượt, lực bấm 10 tờ, có hộc chứa giấy rời - Chức năng: tạo lổ trên bề…

- Thân kim loại, dạng ấn, đục 4 lổ, đế cao su chống trượt, lực bấm 10 tờ, có hộc chứa giấy rời - Chức năng: tạo lổ trên bề…

- Thân kim loại, đục 1 lổ, dạngtay cầm, tùy chỉnh được kích cở lổ bấm - Chức năng: bấm 1 lổ trên chất liệu da,bấm dây nịch - Giao…

- Thân kim loại, khoan 2 lổ, đế cao su chống trượt, lực khoan 250 tờ, có hộp chứa giấy rời - Chức năng: tạo lổ trên nhiều lớp giấy…

- Thân kim loại, khoan 3 lổ, đế cao su chống trượt, lực khoan 250 tờ, có hộp chứa giấy rời - Chức năng: tạo lổ trên nhiều lớp giấy…

- Thân kim loại, khoan 4 lổ, đế cao su chống trượt, lực khoan 250 tờ, có hộp chứa giấy rời - Chức năng: tạo lổ trên nhiều lớp giấy…