Hiển thị tất cả 8 kết quả

- Kích thước 10cm x 15cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong - Chức năng: lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ảnh - Giao hàng…

- Kích thước 13cm x 18cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong - Chức năng: lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ảnh - Giao hàng…

- Kích thước 15cm x 21cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong - Chức năng: lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ảnh - Giao hàng…

- Kích thước 20cm x 30cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong - Chức năng: lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ảnh - Giao hàng…

- Kích thước 25cm x 35cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong - Chức năng: lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ảnh - Giao hàng…

- Kích thước 30cm x 40cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong - Chức năng: lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ảnh - Giao hàng…

- Kích thước 40cm x 50cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong - Chức năng: lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ảnh - Giao hàng…

- Kích thước 40cm x 60cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong - Chức năng: lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ảnh - Giao hàng…