Hiển thị 1–80 của 85 kết quả

- Chiều rộng: 841mm, trắng trơn, dễ vở khi tháo, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong…

- Chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền cam - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng…

- Chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền hồng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng…

- Chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng…

- Chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền vàng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng…

- Chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền xanh lá - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng, đế lót xanh dương - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng bóng, đế lót vàng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có phủ lớp keo dính, màu nâu da bò - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), dán 1 mặt, màu neon cam - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), dán 1 mặt, màu neon vàng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), dán 1 mặt, màu neon xanh lá - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng…

- Có phủ lớp keo dính, nền trắng, viền đỏ, đế lót vàng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng…

- Có phủ lớp keo dính, nền trắng, ký tự mũi tên đỏ, đế lót vàng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng…

- Có phủ lớp keo dính, nền trắng, ký tự đen, đế lót vàng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng…

- Kích thước tem: 37x96mm, 8 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 50 x 96mm, 6 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn…

- Kích thước tem: 52x47mm, 12 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 36x62mm, 12 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 25x78mm, 14 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 25x37mm,30 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng…

- Kích thước tem: 25x25mm, 42 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 17x50mm, 30 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng, - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 19x36mm, 40 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 12x37mm, 55 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 16x22mm, 72 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 14 x 21mm, 84 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn…

- Kích thước tem: 8 x 20mm, 144 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn…

- Kích thước tem: 10 x 18mm, 128 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn…

- Đường kính tem: 11mm,192 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng…

- Đường kính tem: 14mm, 120 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Đường kính tem: 18mm, 80 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Đường kính tem: 23mm, 48 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Đường kính tem: 30mm, 30 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 92x157mm, 2 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng, - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 81x121mm, 2 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 36x77mm, 10 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 17x85mm, 16 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 10x29mm, 60 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 38x52mm, 15 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 206x145mm, 2 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 102x143mm, 4 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 100x94 mm, 6 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 100x72mm, 8 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 98x56mm, 10 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 101x47mm, 12 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 98x40mm, 14 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 45,7x21,2mm, 48 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 101x36mm, 16 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 98x18mm, 30 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 66x40mm, 21 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 70x35mm, 24 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 50x28mm, 40 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 40x14mm, 100 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 70x20mm, 42 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 38x17mm, 80 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 45,7x16,9mm, 64 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: ø60mm, 12 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 48x25mm, 44 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 67x28mm, 30 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 38x21mm, 65 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 20x15mm, 180 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 48x34mm, 32 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 66x25mm, 33 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 68x47mm, 18 tem / tờ a4, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- Kích thước tem: 7x31mm, 96 tem: / tờ a5, có phủ lớp keo dính, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,…

- 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đỏ - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đỏ - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đỏ - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đen - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đen - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đen - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu cam - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu cam - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu cam - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu vàng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu vàng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu vàng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt…

- 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh dương - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các…

- 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh dương - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các…