Hiển thị tất cả 23 kết quả

- Thân vỏ kim loại, bút chì bấm liền thân - Chức năng: tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật thường được sử dụng trong trường học và kiến trúc…

- Thân vỏ kim loại, tích hợp khay kẹp bút chì - Chức năng: tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật thường được sử dụng trong trường học và kiến…

- Thân vỏ kim loại, tích hợp khay kẹp bút chì - Chức năng: tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật thường được sử dụng trong trường học và kiến…

- Kích thước 10 cm, 180 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm - Chức năng: ứng dụng trong trường học, kiến trúc - Giao hàng Miễn Phí & Nhận…

- Kích thước: 15 cm, thước 90 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm - Chức năng: ứng dụng trong trường học, kiến trúc - Giao hàng Miễn Phí &…

- Kích thước 20 cm, mica, màu nhựa trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền tạo ô…

- Kích thước 30 cm, mica, nền màu nhựa, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền tạo ô…

- Kích thước 50 cm, mica, nền màu nhựa, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền tạo ô…

- Kích thước: 25,35,50,75 cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước ứng…

- Kích thước: 25 cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước ứng…

- Kích thước: 35 cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước ứng…

- Kích thước: 50 cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước ứng…

- Kích thước: 75 cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước ứng…

- Màu khói, nhựa mica trong - Chức năng: tạo đường cong trong thiết kế, xây dựng, hay mỹ thuật - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng Nhanh trong…

- Dây kim loại dạng kéo, nút cài, tay quay, tự động quấn, nhiều kích thước, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: đo đạc chiều dài vật phẩm…

- Kích thước: 150 cm, nhựa dẻo, nhiều màu, đơn vị đo cm - Chức năng: đo đạc chiều dài vật phẩm bằng vải - Giao hàng Miễn Phí &…

- Kích thước: 20 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền tạo ô…

- Kích thước: 30 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền tạo ô…

- Kích thước 100 cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch - Chức năng: đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền…

- Kích thước 20 cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch - Chức năng: đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền…

- Kích thước 30 cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch - Chức năng: đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền…

- Kích thước 50 cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch - Chức năng: đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền…

- Nhựa trong - Chức năng: tạo đường cong trong thiết kế, xây dựng, hay mỹ thuật - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng Nhanh trong ngày - Liên…