Hiển thị tất cả 51 kết quả

- Kẹp kim loại dạng đẩy dọc và ngang mỗi bên, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ chứng…

- Độ dày: 10cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 400 tờ - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5…

- Độ dày: 15cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 500 tờ - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5…

- Độ dày: 20cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 600 tờ - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5…

- Chất liệu nhựa, kẹp acco, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ chứng từ giấy có kích thước…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu giấy, nền vàng, có tab tiêu đề, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ chứng…

- Chất liệu nhựa nhựa trong, nắp dọc, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Giao…

- Chất liệu nhựa dẻo trong, cây gài dọc thân, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ chứng từ…

- Chiều dày 10 cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 300-1000 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở…

- Độ dày 10 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1000 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5…

- Độ dày 15 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1200 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5…

- Độ dày 20 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1500 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5…

- Độ dày 5 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 500 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5…

- Độ dày 7 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 800 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), chất liệu nhựa pvc, màu trong - Chức năng: làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì, đóng gói - Giao hàng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu nhựa pvc, màu trong - Chức năng: làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì, đóng gói - Giao hàng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu nhựa pvc, màu trong - Chức năng: làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì, đóng gói - Giao hàng…

- Chất liệu nhựa dẻo opp, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong - Chức năng: làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì, đóng gói - Giao…

- Chất liệu nhựa pvc, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong - Chức năng: làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì, đóng gói - Giao hàng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở…

- Kích thước: f4 (210mm x 330mm), nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), nhựa màu trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), nhựa trong, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và bảo vệ chứng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), nhựa trong, có nhiều lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và bảo vệ…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), nhựa trong dày, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và bảo vệ…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu nhựa, 2 kẹp lò xo, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4,…

- Kích thước: a5 (148 x 210 mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a5 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở A5…

- Kích thước: f4 (210mm x 330mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4,…

- Kích thước: 67mm x 97mm, nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao - Chức năng: bảo vệ bề mặt tài liệu kích cở nhỏ bằng cách…

- Kích thước: 80mm x 115mm, nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao - Chức năng: bảo vệ bề mặt tài liệu kích cở nhỏ bằng cách…

- Kích thước: 80mm x 115mm, nhựa trắng trong dày, kết dính khi gặp nhiệt độ cao - Chức năng: bảo vệ bề mặt tài liệu kích cở nhỏ bằng…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao - Chức năng: bảo vệ bề mặt tài liệu kích cở A3 bằng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao - Chức năng: bảo vệ bề mặt tài liệu kích cở A4 bằng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), thân bọc da, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ…

- Chất liệu simili, dạng 2 mặt gấp, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Giao…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), thân bọc simili, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), thân bọc simili, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu mica, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài…

- Kích thước: a5 (148 x 210 mm), chất liệu mica, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a5 - Chức năng: lưu trữ…

- Kích thước: a6 (105mm x 148mm), chất liệu mica, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a6 - Chức năng: lưu trữ tài…

- Chất liệu giấy bìa dày, có móc treo hai bên, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ chứng…

- Kích thước: f4 (210mm x 330mm), chất liệu nhựa, có nút hoặc dây gàng, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và phân…

- Kích thước: f4 (210mm x 330mm), chất liệu nhựa, có nút gài, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở…

- Kích thước: a3(297mm x 420mm), chất liệu nhựa trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu nhựa trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích…

- Chất liệu nhựa pvc, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong - Chức năng: tạo ảnh chiếu quang học - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng Nhanh…

- Chất liệu nhựa opp trong, có mép dán - Chức năng: bảo vệ bề mặt tập vở - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng Nhanh trong ngày -…

- Kích thước: 12cm x 21cm, bìa da, 2 mặt gấp - Chức năng: lưu trữ bill thanh toán, tiền, thẻ, hóa đơn ứng dụng trong các dịch vụ bán…

- Kích thước: a5 (148 x 210 mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy a5 - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở A5…

- Kích thước: f4 (210mm x 330mm), chất liệu giấy tái chế, màu vàng cam - Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Giao hàng…