Hiển thị tất cả 24 kết quả

- Thân vỏ nhựa, đầu ghim kim loại, nhiều màu - Chức năng: ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Giao…

- Dạng đầu tròn, dầu ghim kim loại - Chức năng: ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Giao hàng Miễn…

- Dạng tròn, thân kim loại bọc nhựa, lực kẹp 10 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp trong việc phân…

- Dạng tam giác, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp trong việc phân loại…

- Dạng tròn, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp trong việc phân loại tạo…

- Dạng tròn, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp trong việc phân loại tạo…

- Độ rộng 15mm, dạng bóp, lực kẹp 50 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Độ rộng 19mm, dạng bóp, lực kẹp 80 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Độ rộng 25mm, dạng bóp, lực kẹp 100 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Độ rộng 32mm, dạng bóp, lực kẹp 150 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Độ rộng 41mm, dạng bóp, lực kẹp 180 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Độ rộng 51mm, dạng bóp, lực kẹp 200 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Thân vỏ nhựa, nhiều màu, tích hợp nẹp cài, xỏ 2 lổ - Chức năng: sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ chứng từ, tài liệu…

- Thân kim loại, tích hợp nẹp cài, xỏ 2 lổ - Chức năng: sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ chứng từ, tài liệu - Giao…

- Độ rộng 15mm, dạng bóp, lực kẹp 50 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Độ rộng 19mm, dạng bóp, lực kẹp 80 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Độ rộng 25mm, dạng bóp, lực kẹp 100 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Độ rộng 32mm, dạng bóp, lực kẹp 150 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Độ rộng 41mm, dạng bóp, lực kẹp 180 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Độ rộng 51mm, dạng bóp, lực kẹp 200 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn - Giao…

- Thân kim loại, chiều rộng 8cm, lực kẹp 200 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn -…

- Thân kim loại, chiều rộng 6cm, lực kẹp 50 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn -…

- Chất liệu kim loại, rãnh co giãn - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng…

- Chất liệu nhựa, rãnh co giãn - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng Nhanh trong ngày…