Hiển thị tất cả 41 kết quả

- Chất liệu nhựa tổng hợp, màu đen - Chức năng: tạo lớp dán tạo thời có thể dễ dàng tháo gở - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng…

- Chất liệu nhựa tổng hợp, màu trắng - Chức năng: tạo lớp dán tạo thời có thể dễ dàng tháo gở - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng…

- Chất liệu nhựa opp, chiều rộng 0.5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard - Chức năng: dán nối tạo liên kết chắn…

- Chất liệu nhựa opp, chiều rộng 1.2 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard - Chức năng: dán nối tạo liên kết chắn…

- Chất liệu nhựa opp, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard - Chức năng: dán nối tạo liên kết chắn…

- Chất liệu nhựa opp, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard - Chức năng: dán nối tạo liên kết chắn…

- Chất liệu nhựa opp, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu vàng nâu, độ dày 70-80 yard - Chức năng: dán nối tạo liên kết chắn…

- Nền đen, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, chống giật, cách điện tốt - Chức năng: dán nối dây dẫn điện và thiết bị điện tử thường dùng…

- Nền trắng, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm tốt - Chức năng: liên kết mối nối ống dẫn nước với chức năng chống thấm và chống rò rỉ…

- Chất liệu giấy, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu da bò, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần…

- Nền trong, dán 1 mặt, giảm độ phản quang, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán tiền, tài liệu, và hóa đơn mà không để lại vết…

- Chất liệu giấy, chiều rộng 1 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard - Chức năng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán…

- Chất liệu giấy, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard - Chức năng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán…

- Chất liệu giấy, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard - Chức năng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán…

- Đệm mút trắng, chiều rộng 2.5Cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: dán trên kính, dán tường, và bề mặt phẳng với…

- Đệm mút trắng, chiều rộng 5cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: dán trên kính, dán tường, và bề mặt phẳng với…

- Đệm mút đen, chiều rộng 1cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt - Chức năng: dán trên kính, dán tường, và bề mặt phẳng với chức năng chống…

- Đệm mút đen, chiều rộng 2.4Cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt - Chức năng: dán trên kính, dán tường, và bề mặt phẳng với chức năng chống…

- Chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán trên kim loại, nhựa cứng, lõi sách…

- Chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán trên kim loại, nhựa cứng, lõi sách…

- Chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán trên kim loại, nhựa cứng, lõi sách…

- Chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán trên kim loại, nhựa cứng, lõi sách…

- Chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán trên kim loại, nhựa cứng, lõi sách…

- Chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán trên kim loại, nhựa cứng, lõi sách…

- Chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh dương, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán trên kim loại, nhựa cứng, lõi…

- Chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh dương, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán trên kim loại, nhựa cứng, lõi…

- Chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh lá, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán trên kim loại, nhựa cứng, lõi…

- Chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh lá, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán trên kim loại, nhựa cứng, lõi…

- Chất liệu nhựa opp, chiều rộng 0.5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yard - Chức năng: dán bưu kiện, dán trên vật…

- Chất liệu nhựa opp, chiều rộng 1.2 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yard - Chức năng: dán bưu kiện, dán trên vật…

- Chất liệu nhựa opp, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yard - Chức năng: dán bưu kiện, dán trên vật…

- Chất liệu nhựa opp, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yard - Chức năng: dán bưu kiện, dán trên vật…

- Chất liệu nhựa opp, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yard, lỏi nhỏ - Chức năng: dán bưu kiện, dán…

- Chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ…

- Chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ…

- Chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu bạc, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ…

- Chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu trắng, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ…

- Chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ…

- Chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu xanh, độ dày 80-120 yard - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ…

- Chất liệu polyme, chiều rộng 30 cm, bề mặt dày và chống thấm - Chức năng: gia cố và đóng gói vật phẩm nặng - Giao hàng Miễn Phí…

- Chất liệu polyme, chiều rộng 60 cm, bề mặt dày và chống thấm - Chức năng: gia cố và đóng gói vật phẩm nặng - Giao hàng Miễn Phí…