Hiển thị 1–80 của 182 kết quả

- Chiều rộng: 841mm, trắng trơn, dễ vở khi tháo, nền trắng - Chức năng: tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu đỏ bóng 1 mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu hồng bóng 1 mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu vàng bóng 1 mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu xanh bóng 1 mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu xanh lá bóng 1 mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu hồng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu vàng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu xanh dương - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu xanh lá - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu đen - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu hồng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu kem - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu trắng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu xanh dương - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu xanh lá - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, 5 màu - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu đỏ - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu cam - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu vàng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu xanh dương - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu xanh lá - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu hồng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu vàng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu xanh - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu xanh lá - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật…

- Độ rộng : 57mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy thu ngân in ấn…

- Độ rộng : 80mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy thu ngân in ấn…

- Kích thước: f4 (210mm x 330mm), định lượng: 80gms, nền trắng, kẻ sọc caro - Chức năng: ghi chú nội dung tạo ô kẻ bảng trong các hoạt động…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), giấy trắng, thấm mực nhanh, có phủ lớp keo dán, 120gms - Chức năng: in màu, in ảnh, quảng cáo, thiết kế, trang…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a5 (148cm x 210cm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Độ rộng 210mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy fax - Giao hàng Miễn…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, màu nền hồng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hoặc làm nổi…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, màu nền vàng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hoặc làm nổi…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, màu nền xanh dương - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hoặc làm…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, màu nền xanh lá - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hoặc làm…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nhiều màu - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hoặc làm nổi bật…

- 0.5 x 0.8 m, màu nền có họa tiết - Chức năng: gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang trí - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a0 (841mm x 1189mm), định lượng: 80gms, màu nền: trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a0 (841mm x 1189mm), chiều dài 26m, định lượng: 80gms, màu nền: trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ…

- Kích thước: a0 (841mm x 1189mm), chiều dài 45m, định lượng: 80gms, màu nền: trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ…

- Kích thước: a1 (594mm x 841 mm), định lượng: 80gms, màu nền: trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), giấy trắng bóng, thấm mực nhanh, 120gms - Chức năng: in màu, in ảnh, quảng cáo, thiết kế, trang trí - Giao hàng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), giấy trắng bóng, thấm mực nhanh, 160gms - Chức năng: in màu, in ảnh, quảng cáo, thiết kế, trang trí - Giao hàng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), giấy trắng bóng, thấm mực nhanh, 160gms - Chức năng: in màu, in ảnh, quảng cáo, thiết kế, trang trí - Giao hàng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 1 liên in, nền giấy trắng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim chuyên dụng cho các hoạt…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 1 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim chuyên dụng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 2 liên in, nền giấy trắng, hồng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim chuyên dụng cho các…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 2 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng, hồng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim chuyên…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 3 liên in, nền giấy trắng, xanh dương, hồng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim chuyên dụng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 3 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng, xanh dương, hồng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in…

- Kích thước: 60 x 80cm, định lượng: 120gms, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, hồng, trắng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: 38mm x 38mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 75mm x 75mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 75mm x 75mm, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng Nhanh trong ngày - Liên…

- Kích thước: 25mm x 76mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 19mm x 76mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 45mm x 12mm, dạng mũi tên, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo…

- Kích thước: 48mm x 20mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 12mm x 50mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh kèm theo lớp dán hổ trợ - Giao hàng…

- Kích thước: 75mm x 51mm, có lớp keo dính, màu vàng - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 75mm x 75mm, có lớp keo dính, màu vàng - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 38mm x 102mm, có lớp keo dính, màu vàng - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 38mm x 127mm, có lớp keo dính, màu vàng - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 25mm x 43mm, có lớp keo dính, màu vàng - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), nền giấy trắng mỏng - Chức năng: đóng gói, gia cố chống sốc, làm giấy niêm phong trong các hoạt động quản lý…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a0 (841mm x 1189mm), định lượng: 300-400 gms, nền giấy trắng một mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí, tạo mẫu làm báo dán…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), nhiều định lượng - Chức năng: phác họa, tạo bản sao, thiết kế, đóng gói, trang trí - Giao hàng Miễn Phí &…