Hiển thị tất cả 14 kết quả

- Chất liệu nhựa trong, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 300 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại, và trưng bày tài liệu, catalog, brochure, tờ…

- Chất liệu nhựa trong, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 300 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại, và trưng bày tài liệu, catalog, brochure, tờ…

- Chất liệu nhựa trong, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy a5 - Chức năng: lưu trữ, phân loại, và trưng bày tài liệu, catalog, brochure, tờ…

- Chất liệu nhựa trong, dạng ngang, hiển thị 2 mặt giấy a4 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng Miễn…

- Chất liệu nhựa trong, dạng ngang, hiển thị 2 mặt giấy a5 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng Miễn…

- Chất liệu nhựa trong, dạng ngang, hiển thị 2 mặt giấy a6 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng Miễn…

- Chất liệu nhựa trong, hiển thị 2 mặt giấy a4 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng Miễn Phí &…

- Chất liệu nhựa trong, hiển thị 2 mặt giấy a5 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng Miễn Phí &…

- Chất liệu nhựa trong, hiển thị 2 mặt giấy a6 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng Miễn Phí &…

- Chất liệu nhựa trong, hiển thị 2 mặt giấy a7 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng Miễn Phí &…

- Chất liệu nhựa trong, dạng nghiêng, hiển thị 1 mặt giấy a4 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng Miễn…

- Chất liệu nhựa trong, dạng chữ nghiêng, hiển thị 1 mặt giấy a5 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng…

- Chất liệu nhựa trong, dạng chữ nghiên, hiển thị 1 mặt giấy a6 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng…

- Chất liệu nhựa trong, hiển thị 2 mặt a7 - Chức năng: hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Giao hàng Miễn Phí & Nhận…