Hiển thị tất cả 8 kết quả

- Kích thước a3 (297mm x 420mm), độ rộng 10 cm, nền giấy vàng nâu, nắp dọc, kèm dây quấn, khả năng lưu trữ 100 tờ - Chức năng: lưu…

- Kích thước a3 (297mm x 420mm), độ rộng 7 cm, nền giấy vàng nâu, nắp dọc, kèm dây quấn, khả năng lưu trữ 50 tờ - Chức năng: lưu…

- Kích thước 11cm x 18cm, nền giấy trắng viền sọc, nắp ngang, khả năng lưu trữ tiền - Chức năng: lưu trữ giấy có kích thước nhỏ thích hợp…

- Kích thước: 12cm x 22cm phong bì, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ - Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ,…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ - Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài…

- Kích thước: a5 (148mm x 210mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ - Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ - Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài…

- Kích thước: a5 (148mm x 210mm), định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ - Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài…