Hiển thị tất cả 13 kết quả

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 100-200 tờ - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề mặt chứng từ…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 20-40 tờ - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề mặt chứng từ…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 40-80 tờ - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề mặt chứng từ…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 60-120 tờ - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề mặt chứng từ…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 80-160 tờ - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề mặt chứng từ…

- Bìa bọc da simili, kích thước: a4 (210mm x 297mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 100-200 tờ - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề…

- Bìa bọc da simili, kích thước: a4 (210mm x 297mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 120-240 tờ - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề…

- Bìa bọc da simili, kích thước: a4 (210mm x 297mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 40-80 tờ - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề…

- Bìa bọc da simili, kích thước: a4 (210mm x 297mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 60-120 tờ - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề…

- Bìa bọc da simili, kích thước: a4 (210mm x 297mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 80-160 tờ - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề…

- Bìa da bọc ngoài, 3 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 120 danh thiếp - Chức năng: lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 cm) - Giao hàng Miễn…

- Bìa da bọc ngoài, 4 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 160 danh thiếp - Chức năng: lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 cm) - Giao hàng Miễn…

- Bìa da bọc ngoài, 4 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 240 danh thiếp - Chức năng: lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 cm) - Giao hàng Miễn…