Hiển thị tất cả 27 kết quả

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a5 (148cm x 210cm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, màu nền hồng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hoặc làm nổi…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, màu nền vàng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hoặc làm nổi…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, màu nền xanh dương - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hoặc làm…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, màu nền xanh lá - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hoặc làm…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nhiều màu - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hoặc làm nổi bật…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a0 (841mm x 1189mm), định lượng: 80gms, màu nền: trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a0 (841mm x 1189mm), chiều dài 26m, định lượng: 80gms, màu nền: trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ…

- Kích thước: a0 (841mm x 1189mm), chiều dài 45m, định lượng: 80gms, màu nền: trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ…

- Kích thước: a1 (594mm x 841 mm), định lượng: 80gms, màu nền: trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a5 (148cm x 210cm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…

- Kích thước: a5 (148cm x 210cm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Chức năng: in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dựa trên khổ giấy chuẩn phù…