Hiển thị tất cả 8 kết quả

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo nhóm chữ cái, tạo 21 ngăn - Chức năng: phân nhóm nội dung…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 10 ngăn - Chức năng: phân nhóm nội dung chứng từ,…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 12 ngăn - Chức năng: phân nhóm nội dung chứng từ…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 5 ngăn - Chức năng: phân nhóm nội dung chứng từ,…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu nhựa, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 10 ngăn - Chức năng: phân nhóm nội dung chứng từ,…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu nhựa, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 12 ngăn - Chức năng: phân nhóm nội dung chứng từ…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo số thứ tự 1-12, tạo 12 ngăn - Chức năng: phân nhóm nội…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), chất liệu nhựa, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 31 ngăn - Chức năng: phân nhóm nội dung chứng từ…