Hiển thị tất cả 13 kết quả

- Kích cở lớn, dạng cuộn, nguyên liệu tái chế, chống thấm - Chức năng: lưu trữ vệ sinh văn phòng - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng Nhanh…

- Kích cở nhỏ, dạng cuộn, nguyên liệu tái chế, chống thấm - Chức năng: lưu trữ vệ sinh văn phòng - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng Nhanh…

- Kích cở trung, dạng cuộn, nguyên liệu tái chế, chống thấm - Chức năng: lưu trữ vệ sinh văn phòng - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng Nhanh…

- Kích thước: 35cm x 65cm, tải trọng 10kg, chất liệu nhựa pp &pe, màu đen - Chức năng: lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng…

- Kích thước: 45cm x 70cm, tải trọng 15kg, chất liệu nhựa pp &pe, màu đen - Chức năng: lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng…

- Kích thước: 50cm x 80cm, tải trọng 20kg, chất liệu nhựa pp &pe, màu đen - Chức năng: lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng…

- Kích thước: 23cm x 38cm, tải trọng 2kg, chất liệu nhựa pp &pe, màu đen - Chức năng: lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng…

- Kích thước: 30cm x 50cm, tải trọng 5kg, chất liệu nhựa pp &pe, màu đen - Chức năng: lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng…

- Kích thước: 35cm x 65cm, tải trọng 10kg, chất liệu nhựa pp &pe, màu trắng - Chức năng: lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng…

- Kích thước: 45cm x 70cm, tải trọng 15kg, chất liệu nhựa pp &pe, màu trắng - Chức năng: lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng…

- Kích thước: 50cm x 80cm, tải trọng 20kg, chất liệu nhựa pp &pe, màu trắng - Chức năng: lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng…

- Kích thước: 23cm x 38cm, tải trọng 2kg, chất liệu nhựa pp &pe, màu trắng - Chức năng: lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng…

- Kích thước: 30cm x 50cm, tải trọng 5kg, chất liệu nhựa pp &pe, màu trắng - Chức năng: lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng…