Hiển thị tất cả 26 kết quả

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu đỏ bóng 1 mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu hồng bóng 1 mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu vàng bóng 1 mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu xanh bóng 1 mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu xanh lá bóng 1 mặt - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu hồng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu vàng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu xanh dương - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa…

- Kích thước: a3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu xanh lá - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu đen - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu hồng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu kem - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu trắng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa sách…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu xanh dương - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu xanh lá - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay đóng bìa…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, 5 màu - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu đỏ - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu cam - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu vàng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu xanh dương - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu xanh lá - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu hồng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu vàng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu xanh - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật hay…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu xanh lá - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng trong mỹ thuật…

- Kích thước: 60 x 80cm, định lượng: 120gms, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, hồng, trắng - Chức năng: in ấn, thiết kế, trang trí ứng…