Hiển thị tất cả 10 kết quả

- Độ dày 3.5 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 200 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề…

- Độ dày 10 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề…

- Độ dày 5 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 300 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề…

- Độ dày 7 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề…

- Độ dày 10 cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề mặt…

- Độ dày 15 cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 600 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề mặt…

- Độ dày 5 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 300 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề mặt…

- Độ dày 7 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ bề mặt…

- Độ dày 2.5Cm, bìa nhựa, còng gấp hay còng càng cua 2 lổ, lưu trữ 50 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ…

- Độ dày 3.5Cm, bìa nhựa, còng gấp hay còng càng cua 2 lổ, lưu trữ 100 tờ giấy a4 - Chức năng: lưu trữ, phân loại và bảo vệ…