Hiển thị tất cả 13 kết quả

- Kích thước: 38mm x 38mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 75mm x 75mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 75mm x 75mm, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng Nhanh trong ngày - Liên…

- Kích thước: 25mm x 76mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 19mm x 76mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 45mm x 12mm, dạng mũi tên, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo…

- Kích thước: 48mm x 20mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 12mm x 50mm, có lớp keo dính, nhiều màu - Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh kèm theo lớp dán hổ trợ - Giao hàng…

- Kích thước: 75mm x 51mm, có lớp keo dính, màu vàng - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 75mm x 75mm, có lớp keo dính, màu vàng - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 38mm x 102mm, có lớp keo dính, màu vàng - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 38mm x 127mm, có lớp keo dính, màu vàng - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…

- Kích thước: 25mm x 43mm, có lớp keo dính, màu vàng - Chức năng: tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm dấu kèm theo lớp dán hổ…