Hiển thị tất cả 9 kết quả

- Độ rộng : 57mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy thu ngân in ấn…

- Độ rộng : 80mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy thu ngân in ấn…

- Độ rộng 210mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy fax - Giao hàng Miễn…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 1 liên in, nền giấy trắng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim chuyên dụng cho các hoạt…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 1 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim chuyên dụng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 2 liên in, nền giấy trắng, hồng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim chuyên dụng cho các…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 2 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng, hồng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim chuyên…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 3 liên in, nền giấy trắng, xanh dương, hồng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim chuyên dụng…

- Kích thước: a4 (210mm x 297mm), 3 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng, xanh dương, hồng - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy in…