Hiển thị tất cả 34 kết quả

- Thân máy bằng nhựa, dạng tay cầm, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực…

- Thân máy kim loại, dạng tay cầm, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực…

- Thân máy kim loại, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm…

- Thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/13,23/15,23/17,23/20,23/23 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng…

- Thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/13,23/15,23/17,23/20,23/23 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng…

- Thân máy kim loại, dạng bấm, chiều dài thân 30cm, lực bấm 25 tờ, sử dụng kim bấm no.10 và no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm hoặc…

- Thân máy kim loại, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm…

- Thân máy kim loại, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm…

- Thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm…

- Thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm…

- Thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm hoặc…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm 10.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm hoặc…

- Thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/13,23/15,23/17,23/20,23/23 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng…

- Thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/13,23/15,23/17,23/20,23/23 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng…

- Thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 210 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/13,23/15,23/17,23/20,23/23 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng…

- Thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 100 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/13,23/15,23/17,23/20,23/23 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm…

- Thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm hoặc…

- Thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực…

- Thân máy kim loại, dạng bấm, kim bấm no.03, lực bấm 20 tờ - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm hoặc đóng nhiều…

- Thân máy kim loại, dạng bấm, chiều dài thân 30cm, lực bấm 25 tờ, sử dụng kim bấm no.10 và no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm hoặc…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm hoặc…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm hoặc…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm hoặc…

- Thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) - Chức năng: liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm…

- Thân kim loại, dạng tay cầm, dùng lực ấn để gở kim nhưng vẫn bảo vệ được bề mặt giấy - Chức năng: tháo gở các loại kim bấm…

- Thân kim loại, dạng tay cầm, dùng lực ấn để gở kim nhưng vẫn bảo vệ được bề mặt giấy - Chức năng: tháo gở các loại kim bấm…

- Thân vỏ nhựa, dùng lực bấm để tháo rời kim bấm - Chức năng: tháo gở các loại kim bấm được sử dụng trong văn phòng và ngành photocopy…