Hiển thị tất cả 28 kết quả

- Thân gỗ, 12 màu chì - Chức năng: vẽ nghệ thuật, tô màu dùng nhiều cho hội họa và mỹ thuật - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng…

- Thân gỗ, 24 màu chì - Chức năng: vẽ nghệ thuật, tô màu dùng nhiều cho hội họa và mỹ thuật - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng…

- Thân gỗ, có thể chuốt chì, độ đậm 2b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc, mỹ thuật…

- Thân kim loại, ngòi chì 2.0Mm, dạng bấm, có nút chuốt chì - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân kim loại, ngòi chì 3.0Mm, dạng bấm, có nút chuốt chì - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân nhựa, dạng bấm, ngòi chì 0.5Mm - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc, mỹ thuật - Giao…

- Thân nhựa kết hợp kim loại, dạng bấm, ngòi chì 0.3Mm - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc,…

- Thân nhựa kết hợp kim loại, dạng bấm, ngòi chì 0.5Mm - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc,…

- Thân nhựa kết hợp kim loại, dạng bấm, ngòi chì 0.7Mm - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc,…

- Thân nhựa kết hợp kim loại, dạng bấm, ngòi chì 0.9Mm - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc,…

- Thân nhựa, dạng bấm, ngòi chì 0.5Mm - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc, mỹ thuật - Giao…

- Thân nhựa kết hợp kim loại, dạng bấm, ngòi chì 0.5,0.7,0.9Mm - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc,…

- Thân gỗ, có thể chuốt chì, tích hợp gôm, độ đậm 2b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 2b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 3b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 4b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 5b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 6b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 7b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 8b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm hb - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Thân gỗ, có thể chuốt chì, độ đậm 2b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc, mỹ thuật…

- Thân gỗ, 12 màu chì - Chức năng: vẽ nghệ thuật, tô màu dùng nhiều cho hội họa và mỹ thuật - Giao hàng Miễn Phí & Nhận hàng…

- Thân gỗ, có thể chuốt chì, có nắp đậy, độ đậm 2b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến…

- Chất liệu sáp bọc giấy, 12 màu - Chức năng: vẽ nghệ thuật, tô màu dùng nhiều cho hội họa và mỹ thuật - Giao hàng Miễn Phí &…

- Thân gỗ, có thể chuốt chì, độ đậm 2b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc, mỹ thuật…

- Thân gỗ, có thể chuốt chì, độ đậm 2b - Chức năng: ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, kiến trúc, mỹ thuật…