Danh mục

Văn phòng phẩm

Bấm kim, bấm lổ, băng keo, bảng, compa, con dấu, dao rọc, gáy lò xo, kéo, keo dán, kẹp acco, kẹp giấy, kim bấm, thước, văn phòng phẩm

Hiển thị: Danh sách Lưới

Bấm kim - 5270 - 10 tờ
- Bấm kim 5270, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ văn phòng - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái ..
Bấm kim - 5106 - 10 tờ
- Bấm kim 5106, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ văn phòng - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm kim - ICON - 10 tờ
- Bấm kim ICON, Kanex - India - Thân sản phẩm bằng inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ văn phòng - Sản xuất tại: Ấn Độ - Quy cách: Cái ..
Bấm kim - Max - 10 tờ
- Bấm kim no.10, Max - Japan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ, độ bền cao - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ văn phòng - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Cái..
Bấm kim xoay - 336 - 20 tờ
- Bấm kim xoay 336 - Taiwan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng xoay bấm, kim bấm no.03, bấm 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ văn phòng - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái ..
Bấm kim - Mapped - 20 tờ
- Bấm kim no.03, Mapped - Thân sản phẩm bằng inox, dạng bấm, kim bấm no.03, bấm 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ văn phòng - Sản xuất tại: Đức - Quy cách: Cái..
Bấm kim - 5160 - 10 tờ
- Kềm bấm kim 5160, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng tay cầm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ văn phòng - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm kim - 5360 - 20 tờ
- Bấm kim 5360, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm inox, dạng kềm bấm, kim bấm no.03, bấm 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ văn phòng - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái ..
Bấm kim - 5900 - 25 tờ
- Bấm kim 5900, Kw trio - Taiwan - Đóng sách, thân sản phẩm bằng inox, dạng bấm, Độ dài thân 30cm, bấm 25 tờ, độ bền cao - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm kim - 45L - 25 tờ
- Bấm kim 45L, Kanex - India - Đóng sách, thân sản phẩm bằng inox, dạng bấm, Độ dài thân 30cm, bấm 25 tờ, độ bền cao - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ - Sản xuất tại: Ấn Độ - Quy cách: Cái..
Bấm kim - 50SA - 100 tờ
- Dập kim 50SA, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng đẩy, bấm 100 tờ, độ bền cao - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm kim - 50LA - 210 tờ
- Dập kim 50LA, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng đẩy, bấm 210 tờ, độ bền cao - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm kim - 5000 - 240 tờ
- Dập kim 5000, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng đẩy, bấm 240 tờ, độ bền cao - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách Cái ..
Bấm kim - 1213 - 100 tờ
- Dập kim 1213, Kanex - India - Thân sản phẩm bằng inox, dạng đẩy, bấm 100 tờ, độ bền cao - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Sản xuất tại: Ấn Độ - Quy cách: Cái ..
Bấm kim - 1224 - 240 tờ
- Dập kim 1224, Kanex - India - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 240 tờ, độ bền cao - Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Sản xuất tại: Ấn Độ - Quy cách: Cái ..
Bấm gổ - TS13H
- Súng bắn kim TS13H, Kanex - India - Thân sản phẩm bằng inox, dạng tay cầm, bấm 240 tờ, độ bền cao - Công dụng: lưu trữ tài liệu, chứng từ vào bề mặt cứng - Sản xuất tại: Ấn Độ - Quy cách: Cái..
Gở kim - Kw trio
- Gở kim 508B, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm inox, bảo vệ bề mặt giấy, độ bền cao - Công dụng: Tháo gở các loại kim bấm - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Gở kim - Kanex
- Gở kim SR500, Kanex - India - Thân sản phẩm bằng inox, dạng tay cầm, bảo vệ bề mặt giấy, độ bền cao - Công dụng: Tháo gở các loại kim bấm - Sản xuất tại: Ấn Độ - Quy cách: Cái..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bấm 2 lổ - 912 - 16 tờ
- Bấm 2 lổ 912, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 16 tờ, độ bền cao - Công dụng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm 2 lổ - 978 - 30 tờ
- Dập 2 lổ 978, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 30 tờ, độ bền cao - Công dụng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái ..
Bấm 2 lổ - 9670 - 70 tờ
- Dập 2 lổ 9670, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 70 tờ, độ bền cao - Công dụng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm 2 lổ - 952 - 150 tờ
- Dập 2 lổ 952, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm inox, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 120 tờ, độ bền cao - Công dụng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm 1 lổ - 97A0 - 8 tờ
- Kềm bấm lổ 97A0, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm inox, đục 1 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 8 tờ, độ bền cao - Công dụng: bấm 1 lổ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm 1 lổ - SHP20 - 8 tờ
- Kềm bấm lổ SHP20, Kanex - India - Thân sản phẩm bằng inox, dạng tay cầm, đục 1 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 15 tờ, độ bền cao - Công dụng: bấm 1 lổ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Ấn Độ - Quy cách: Cái..
Bấm 3 lổ - 999 - 10 tờ
- Dập 3 lổ 999, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm inox, đục 3 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 10 tờ, độ bền cao - Công dụng: Bấm 3 lổ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm 3 lổ - 9630 - 30 tờ
- Dập 3 lổ 9630, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm bằng inox, dạng đẩy, đục 3 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 30 tờ, độ bền cao - Công dụng: Bấm 3 lổ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm 4 lổ - 999D - 10 tờ
- Dập 4 lổ 999D, Kw trio - Taiwan - Thân sản phẩm inox, đục 4 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 10 tờ, độ bền cao - Công dụng: Bấm 4 lổ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bấm lổ da
- Bấm lổ da - Thân sản phẩm inox, đục 1 lổ, tay cầm, nhiều cở bấm, độ bền cao - Công dụng: bấm 1 lổ trên chất liệu da,bấm dây nịch - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kéo nhỏ
- Kéo nhỏ - Taiwan - Thân dài 10cm, kéo văn phòng, tay cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép, độ bền cao - Công dụng: cắt giấy đa năng - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cây ..
Kéo trung
- Kéo trung - Taiwan - Thân dài 15cm, kéo văn phòng, tay cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép, độ bền cao - Công dụng: cắt giấy đa năng - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cây..
Kéo lớn
- Kéo lớn - Singapore - Thân dài 20cm, kéo văn phòng, tay cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép, độ bền cao - Công dụng: cắt giấy đa năng - Sản xuất tại: Singapore - Quy cách: Cây ..
Kéo cắt chỉ
- Kéo cắt chỉ - Thân dài 10 cm, Dạng bóp, lưỡi kéo bằng thép, độ bền cao - Công dụng: cắt chỉ hay chi tiết nhỏ - Sản xuất tại: VIệt Nam - Quy cách: Cây..
Dao rọc nhỏ
- Dao rọc nhỏ - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, độ bền cao - Công dụng: Cắt rọc tài liệu, chứng từ, hồ sơ, và bưu kiện - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cây..
Dao rọc lớn
- Dao rọc lớn - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, độ bền cao - Công dụng: cắt rọc tài liệu, chứng từ, hồ sơ, bưu kiện - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cây..
Dao rọc nhỏ SDI
- Dao rọc nhỏ, SDI - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, độ bền cao - Công dụng: cắt rọc tài liệu, chứng từ, hồ sơ, bưu kiện - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cây..
Dao rọc lớn SDI
- Dao rọc lớn, SDI - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, độ bền cao - Công dụng: cắt rọc tài liệu, chứng từ, hồ sơ, bưu kiện - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cây..
Lưỡi dao lớn SDI
- Lưỡi dao lớn, SDI - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, độ bền cao - Công dụng: sử dụng cùng với các loại dao rọc lớn - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (10 lưỡi)..
Lưỡi dao nhỏ
- Lưỡi dao nhỏ - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, độ bền cao - Công dụng: sử dụng cùng với các loại dao rọc nhỏ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (10 lưỡi)..
Lưỡi dao lớn
- Lưỡi dao lớn - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, độ bền cao - Công dụng: sử dụng cùng với các loại dao rọc lớn - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (10 lưỡi)..
Lưỡi dao nhỏ SDI
- Lưỡi dao nhỏ, SDI - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, độ bền cao - Công dụng: sử dụng cùng với các loại dao rọc nhỏ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (10 lưỡi)..
Bàn cắt giấy A3
- Bàn cắt giấy A3 - 297mm x 420mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Công dụng: Cắt giấy, tài liệu, chứng từ, hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Bàn cắt giấy A4
- Bàn cắt giấy A4 - 210mm x 297mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Công dụng: Cắt giấy, tài liệu, chứng từ, hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Bàn cắt giấy A5
- Bàn cắt giấy A5 - 148mm x 210mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Công dụng: Cắt giấy, chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Bàn cắt giấy A6
- Bàn cắt giấy A6 - 105mm x 148mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Công dụng: Cắt giấy, tài liệu, chứng từ, hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Tấm lót cắt
- Đế lót cắt - Bề mặt chắc, chống trượt, viền đo, phù hợp các kích cở giấy A2, A3, A4 - Công dụng: Làm đế lót cắt giấy - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Tấm ..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kim bấm - no.10 - 10 tờ
- Kim bấm no.10, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 4mm, bấm 10 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (1000 ghim) ..
Kim bấm - no.03 - 20 tờ
- Kim bấm no.03, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 6mm, bấm 20 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (1000 ghim) ..
Kim bấm - 23/08 - 40 tờ
- Kim bấm 23/08, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 8mm, bấm 40 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (1000 ghim) ..
Kim bấm - 23/10 - 60 tờ
- Kim bấm 23/10, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 10mm, bấm 60 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (1000 ghim) ..
Kim bấm - 23/13 - 90 tờ
- Kim bấm 23/13, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 13mm, bấm 90 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (1000 ghim) ..
Kim bấm - 23/15 - 110 tờ
- Kim bấm 23/15, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 11mm, bấm 110 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (1000 ghim) ..
Kim bấm - 23/17 - 130 tờ
- Kim bấm 23/17, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 17mm, bấm 130 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (1000 ghim) ..
Kim bấm - 23/20 - 160 tờ
- Kim bấm 23/20, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 20mm, bấm 160 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (1000 ghim) ..
Kim bấm - 23/23 - 190 tờ
- Kim bấm 23/23, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 23mm, bấm 190 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (1000 ghim) ..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kẹp acco nhựa
- Kẹp Acco, Surmark - Singapore - Thân sản phẩm nhựa, nhiều màu, vòng cài, 2 lổ, độ bền cao - Công dụng: sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Singapore - Quy cách: Hộp (50 cái)..
Kẹp acco sắt
- Kẹp Acco, SDI - Taiwan - Thân sắc, vòng cài, 2 lổ, độ bền cao - Công dụng: sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ tài liệu, chứng từ - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (50 cái)..
Ghim giấy đầu tròn
- Ghim giấy - Kẹp giấy đầu tròn, thân sản phẩm inox, kẹp 10 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (30 cái)..
Ghim giấy tam giác
- Ghim giấy - Kẹp giấy tam giác, inox, kẹp 10 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (30 cái)..
Ghim giấy màu
- Ghim giấy - Kẹp giấy đầu tròn, thân sản phẩm inox, thân màu, kẹp 10 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (30 cái)..
Đinh ấn màu
- Đinh ghim - Đinh ấn, thân sản phẩm nhựa, đầu ghim kim loại, đầu ghim sắt, nhiều màu - Công dụng: ghim tài liệu, chứng từ, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (30 cái)..
Đinh ấn tròn
- Đinh ghim - Đinh ấn đầu tròn, đầu ghim sắt - Công dụng: ghim tài liệu, chứng từ, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (30 cái)..
Đinh ghim
- Đinh ghim - Đinh ấn, chất liệu sắt - Công dụng: ghim tài liệu, chứng từ, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (30 cái)..
Kẹp bướm màu
- Kẹp bướm - Taiwan - Độ rộng từ 15mm - 51mm, Kẹp giấy màu, kẹp 80 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (12 cái) ..
Kẹp bướm 15mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 15mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 50 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (12 cái)..
Kẹp bướm 19mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 19mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 80 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (12 cái)..
Kẹp bướm 25mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 25mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 100 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (12 cái)..
Kẹp bướm 32mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 32mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 150 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (12 cái) ..
Kẹp bướm 41mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 41mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 180 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (12 cái) ..
Kẹp bướm 51mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 51mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 200 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp (12 cái)..
Kẹp sắt nhỏ
- Kẹp sắt - Taiwan - Thân sắt, loại nhỏ, kẹp 50 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Bịch (10 cái)..
Kẹp sắt trung
- Kẹp sắt - Taiwan - Thân sắt, loại trung, kẹp 100 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Bịch (10 cái)..
Kẹp sắt lớn
- Kẹp sắt - Taiwan - Thân sắt, loại lớn, kẹp 200 tờ - Công dụng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Bịch (10 cái)..
Lò xo nhựa 6
- Gáy lò xo 6 - Đường kính 6mm, nhựa, lưu trữ 30 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 200 cái) ..
Lò xo nhựa 8
- Gáy lò xo 8 - Đường kính 8mm, nhựa, lưu trữ 45 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 200 cái) ..
Lò xo nhựa 10
- Gáy lò xo 10 - Đường kính 10mm, nhựa, lưu trữ 65 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 100 cái) ..
Lò xo nhựa 12
- Gáy lò xo 12 - Đường kính 12mm, nhựa, lưu trữ 105 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 100 cái) ..
Lò xo nhựa 14
- Gáy lò xo 14 - Đường kính 14mm, nhựa, lưu trữ 125 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 100 cái) ..
Lò xo nhựa 16
- Gáy lò xo 16 - Đường kính 16 mm, nhựa, lưu trữ 135 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 100 cái) ..
Lò xo nhựa 20
- Gáy lò xo 20 - Đường kính 20mm, nhựa, lưu trữ 170 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 50 cái) ..
Lò xo nhựa 22
- Gáy lò xo 22 - Đường kính 22mm, nhựa, lưu trữ 195 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 50 cái) ..
Lò xo nhựa 25
- Gáy lò xo 25 - Đường kính 25mm, nhựa, lưu trữ 220 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Cái (Hộp: 50 cái) ..
Lò xo nhựa 28
- Gáy lò xo 28 - Đường kính 28mm, nhựa, lưu trữ 240 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 50 cái) ..
Lò xo nhựa 32
- Gáy lò xo 32 - Đường kính 32mm, nhựa, lưu trữ 300 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 50 cái) ..
Lò xo nhựa 38
- Gáy lò xo 38 - Đường kính 38mm, nhựa, lưu trữ 350 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 40 cái) ..
Lò xo nhựa 44
- Gáy lò xo 44 - Đường kính 44mm, nhựa, lưu trữ 500 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 50 cái) ..
Lò xo nhựa 51
- Gáy lò xo 51 - Đường kính 51mm, nhựa, lưu trữ 550 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái (Hộp: 50 cái) ..
Lò xo kẽm 6
- Gáy lò xo kẽm 6 - Đường kính 6mm, dạng kẽm, lưu trữ 50 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (100 cái)..
Lò xo kẽm 8
- Gáy lò xo kẽm 8 - Đường kính 8mm, dạng kẽm, lưu trữ 80 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (100 cái)..
Lò xo kẽm 10
- Gáy lò xo kẽm 10 - Đường kính 10mm, dạng kẽm, lưu trữ 100 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (100 cái)..
Lò xo kẽm 12
- Gáy lò xo kẽm 12 - Đường kính 12mm, dạng kẽm, lưu trữ 130 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (100 cái)..
Lò xo kẽm 14
- Gáy lò xo kẽm 14 - Đường kính 14mm, dạng kẽm, lưu trữ 150 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (100 cái)..
Lò xo kẽm 16
- Gáy lò xo kẽm 16 - Đường kính 16mm, dạng kẽm, lưu trữ 180 tờ - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (100 cái)..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Băng keo trong mini
- Băng keo trong mini - 2.5 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, lõi nhỏ - Công dụng: dán bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo trong 1.2f
- Băng keo trong - 1.2 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Công dụng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo trong 2.5f
- Băng keo trong - 2.5 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Công dụng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn ..
Băng keo trong 5f
- Băng keo trong - Độ rộng: 5 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Công dụng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn ..
Băng keo dán thùng
- Băng keo dán thùng - Độ rộng: 5 cm, băng keo văn phòng, nhựa polyme đục, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Công dụng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn ..
Băng keo si xanh dương
- Băng keo si màu - Nền xanh dương, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Công dụng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo si vàng
- Băng keo si màu - Nền vàng, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Công dụng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo si đỏ
- Băng keo si màu - Nền đỏ, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Công dụng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo si xanh lá
- Băng keo si màu - Nền xanh lá, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Công dụng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo si đen
- Băng keo si màu - Nền đen, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Công dụng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo 2 mặt 0.5f
- Băng keo 2 mặt - Độ rộng: 0.5 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Công dụng: dán nối hai mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo 2 mặt 1.2f
- Băng keo 2 mặt - Độ rộng: 1.2 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Công dụng: dán nối hai mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo 2 mặt 2.5f
- Băng keo 2 mặt - Độ rộng: 2.5 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Công dụng: dán nối hai mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo 2 mặt 5f
- Băng keo 2 mặt - Độ rộng: 5 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Công dụng: dán nối hai mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo giấy 1.5f
- Băng keo giấy - Độ rộng: 1.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Công dụng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo giấy 2.5f
- Băng keo giấy - Độ rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Công dụng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo giấy 5f
- Băng keo giấy - Độ rộng: 5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Công dụng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn ..
Cắt keo cầm tay
- Cắt keo tay cầm - Thân sản phẩm inox, độ bền cao, lưỡi răng thép, sử dụng cùng với băng keo 5F - Công dụng: tạo lớp cắt trên dãy băng keo dán - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Cắt keo nhỏ
- Cắt keo nhỏ - Cắt keo để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo mini - Công dụng: tạo dãy băng keo dán theo kích thước tùy chọn - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cây ..
Cắt keo trung
- Cắt keo trung - Cắt keo để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 1.2F - Công dụng: tạo dãy băng keo dán theo kích thước tùy chọn - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Băng keo sốp
- Băng keo sốp - Tấm đệm trắng, giảm sốc, dán 2 mặt, độ dính cao - Công dụng: kính, dán tường, và bề mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo sốp đen
- Băng keo sốp - Tấm đệm đen, giảm sốc, dán 2 mặt, độ dính cao - Công dụng: kính, dán tường, và bề mặt phẳng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo vải
- Băng keo vải - Độ rộng: 5 cm, độ dính cao, dán 1 mặt, chất liệu vải sợi - Công dụng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo vải đen
- Băng keo vải đen - Độ rộng: 5 cm, độ dính cao, dán 1 mặt, chất liệu vải sợi - Công dụng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo vải bạc
- Băng keo vải bạc - Độ rộng: 5 cm, độ dính cao, dán 1 mặt, chất liệu vải sợi - Công dụng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo điện
- Băng keo điện - Nền đen, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, chống giật, độ dính cao - Công dụng: dán nối dây dẫn điện và thiết bị điện tử - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Băng keo dán tiền
- Băng keo dán tiền, Scotch - USA - Nền trong, dán 1 mặt, giảm độ phản quang, chống thấm, độ dính cao - Công dụng: dán tiền, tài liệu, và hóa đơn - Sản xuất tại: Mỹ - Quy cách: Cuộn..
Băng keo bấm giá
- Băng keo bấm giá - Độ rộng: 1.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Công dụng: sử dụng cùng máy bấm giá để tạo nhãn - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cây (10 cuộn)..
Film quấn hàng
- Film quấn hàng - Chất liệu polyme, Độ rộng 80 cm, bề mặt dày, độ bền cao - Công dụng: gia cố và đóng gói vật phẩm nặng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn ..
Ruban Kola
- Ruban chữ nổi, Kola, Korea - Màng nhựa cứng, có lớp dán, nhiều màu - Công dụng: Phụ kiện cho máy bấm chữ nổi - Sản xuất tại: Hàn Quốc - Quy cách: Hộp..
Vòng gia cố
- Vòng gia cố - Bền chắc, dán 1 mặt, độ dính cao - Công dụng: gia cố bìa lổ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Keo dán lỏng
- Keo dán lỏng - Độ dính cao, mau khô, hương thơm nhẹ, chất liệu tự nhiên - Công dụng: dán phong bì, nhãn, hay tem thưmác - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Chai..
Keo khô
- Keo dán khô - Korea - Dạng ống vặn có nắp, keo khô, độ dính cao, hương thơm nhẹ, chất liệu tự nhiên - Công dụng: dán phong bì, nhãn, hay tem thưmác - Sản xuất tại: Hàn Quốc - Quy cách: Ống..
Keo dán 502
- Keo dán 502 - Dạng keo lỏng, siêu dính, mau khô - Công dụng: dán nối bề mặt cứng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Ống..
Stick tack
- Stick tack, Suremark - Singapore - Chất liệu cao su, nhựa dán, dán 2 mặt, sử dụng nhiều lần, tiện dụng - Công dụng: dán phong bì, nhãn, hay tem thưmác - Sản xuất tại: Singapore - Quy cách: Hộp..
Keo ống
- Keo thanh - Độ dài: 20cm, chất liệu cao su tự nhiên, độ dính cao - Công dụng: dán nối vật dụng đa năng sử dụng cùng với súng bắn keo - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Chai..
Keo xịt
- Keo xịt 3M - USA - Thân sản phẩm nhôm, có nắp đậy, đẩy keo bằng khí nén, siêu dính, độ bền cao, cách điện và nhiệt tốt - Công dụng: tạo lớp keo dính kết nối hai bề mặt - Sản xuất tại: Hoa Kỳ - Quy cách: Chai..
Súng bắn keo
- Súng bắn keo - Sử dụng nhiệt năng, tăng độ bền bề mặt dán, dây gắm, 220V - Công dụng: dán nối vật dụng đa năng bằng keo thanh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Thước dẻo 20 cm
- Thước mica - Kích thước: 20 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Công dụng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cây..
Thước dẻo 30 cm
- Thước dẻo - Kích thước: 30 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Công dụng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cây..
Thước mica 20cm
- Thước mica - Kích thước 20 cm, mica, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Công dụng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cây..
Thước mica 30cm
- Thước mica - Kích thước 30 cm, mica, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Công dụng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cây..
Thước sắt
- Thước sắt - Taiwan - Thân thép dẻo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch, độ bền cao - Công dụng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cây ..
Thước đo độ
- Thước đo độ - Kích thước 10 cm, 180 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm - Công dụng: Đo đạc kích thước góc cạnh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Thước êke
- Thước ê ke - Kích thước: 15 cm, thước 90 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm - Công dụng: Đo đạc kích thước góc cạnh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Thước tỷ lệ
- Thước tỷ lệ, Gmh, Germany, Đức - Kích thước: 30 cm, 3 cạnh, nhựa trắng, đơn vị đo cm, inch - Công dụng: Đo đạc trong ngành kiến trúc kiến trúc và xây dựng - Sản xuất tại: Đức - Quy cách: Cây..
Thước kéo
- Thước kéo - Taiwan - Dây thép dạng kéo, nút cài, tự động quấn, nhiều kích thước, đơn vị đo cm, inch - Công dụng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng, đo phong thủy - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Bộ..
Thước kéo dây
- Thước kéo dây - Taiwan - Dây thép dạng kéo, nút cài, tay quay, tự động quấn, nhiều kích thước, đơn vị đo cm, inch - Công dụng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Bộ..
Thước chữ - 25cm
- Thước chữ, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Kích thước: 25 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Công dụng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Sản xuất tại: Tiệp Khắc - Quy cách: Cây..
Thước chữ - 35cm
- Thước chữ, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Kích thước: 35 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Công dụng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Sản xuất tại: Tiệp Khắc - Quy cách: Cây..
Thước chữ - 50cm
- Thước chữ, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Kích thước: 50 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Công dụng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Sản xuất tại: Tiệp Khắc - Quy cách: Cây..
Thước chữ - 75cm
- Thước chữ, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Kích thước: 75 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Công dụng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Sản xuất tại: Tiệp Khắc - Quy cách: Cây..
Thước cong
- Thước cong, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Màu khói, nhựa mica trong - Công dụng: tạo đường cong trong thiết kế, xây dựng, hay mỹ thuật - Sản xuất tại: Tiệp Khắc - Quy cách: Bộ (3 cây)..
Thước bộ tròn
- Thước bộ tròn, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Màu khói, nhựa mica trong, đơn vị đo cm, inch - Công dụng: - Màu khói, nhựa mica trong, đơn vị đo cm, inch - Sản xuất tại: Tiệp Khắc - Quy cách: Bộ (1 cây)..
Thước dây
- Thước dây - Kích thước: 200 cm, nhựa dẻo, nền màu, đơn vị đo cm - Công dụng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Compa chì bấm
- Compa chì bấm - Taiwan - Thân sản phẩm inox, bút chì bấm liền thân - Công dụng: tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cây..
Compa kỹ thuật
- Compa kỹ thuật, SDI - Taiwan - Thân sản phẩm inox, khay kẹp bút chì - Công dụng: tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cây..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Dây thun mini
- Dây thun mini - Chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, nền vàng, bán kính nhỏ - Công dụng: gia cố và đóng gói vật dụng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bịch (1/2 kg)..
Dây thun lớn
- Dây thun lớn - Chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, nền vàng, bán kính rộng - Công dụng: gia cố và đóng gói vật dụng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bịch (1/2 kg)..
Dây thun gàng
- Dây thun gàng - Chất liệu cao su tự nhiên, móc cài inox, độ co giãn tốt, độ bền cao - Công dụng: gia cố và đóng gói vật phẩm nặng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Sợi..
Dây nylong
- Dây nylông - Chất liệu nhựa tự nhiên, màu dây sáng trong, độ bền cao - Công dụng: gia cố và đóng gói vật phẩm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Nơ gói quà
- Nơ gói quà - Ruban gói quà, nền hoa văn, sợi vải bóng - Công dụng: thiết kế mỹ thuật, trang trí quà tặng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Ruban gói quà
- Ruban gói quà - Nhiều màu sắc, nền hoa văn, sợi vải bóng - Công dụng: thiết kế mỹ thuật, trang trí quà tặng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuộn..
Dây nhựa rút
- Dây nhựa rút - Thân dây có rãnh bám, chất liệu tự nhiên, độ bền cao - Công dụng: gia cố và đóng gói bao bì sản phẩm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp..
Ty móc tròn
- Dây nhựa rút - Thân dây dạng bi tròn,chất liệu tự nhiên, độ bền cao - Công dụng: gia cố và đóng gói bao bì sản phẩm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bịch..
Ty móc ngang
- Dây bấm giá - Thân dây nhựa, 3 - 5 - 7 inches, chất liệu tự nhiên, độ bền cao - Công dụng: tạo vòng nối bản giá, nhãn hiệu với sản phẩm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp..
Súng bắn ti
- Súng bắn ti - Thân sản phẩm nhựa, tự động, độ chính xác cao - Công dụng: tạo vòng liên kết tem giá và sản phẩm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Dây thừng nhỏ
- Dây thừng nhỏ - Bán kính dây nhỏ, chất liệu sợi tự nhiên, độ bền cao - Công dụng: đóng gói, gia cố và nâng kéo vật phẩm nặng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Mét..
Dây thừng trung
- Dây thừng trung - Bán kính dây vừa, chất liệu sợi tự nhiên, độ bền cao - Công dụng: đóng gói, gia cố và nâng kéo vật phẩm nặng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Mét..
Dây thừng lớn
- Dây thừng lớn - Bán kính dây lớn, chất liệu sợi tự nhiên, độ bền cao - Công dụng: đóng gói, gia cố và nâng kéo vật phẩm nặng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Mét..
Móc cài
- Móc cài - Thân móc kim loại, dạng móc gài, lực kéo 5 kg - Công dụng: gia cố, nâng kéo vật dụng cá nhân, móc khóa dã ngoại - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Mực dấu Shiny xanh
- Mực tampon, Shiny - Taiwan - Mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Công dụng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Mực dấu Shiny đỏ
- Mực tampon, Shiny - Taiwan - Mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Công dụng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Mực dấu Shiny đen
- Mực tampon, Shiny - Taiwan - Mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Công dụng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Mực dấu Horse xanh
- Mực dấu, Horse - Thailand - Màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Công dụng: Bổ sung mực cho các loại tampon - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Hộp..
Mực dấu Horse đỏ
- Mực dấu, Horse - Thailand - Mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Công dụng: Bổ sung mực cho các loại tampon - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Hộp..
Mực dấu Horse đen
- Mực dấu, Horse - Thailand - Mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Công dụng: Bổ sung mực cho các loại tampon - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Hộp..
Mực dấu si Shiny xanh
- Mực dấu si, Shiny - Taiwan - Màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Công dụng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp..
Mực dấu si Shiny đỏ
- Mực dấu si, Shiny - Taiwan - Mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Công dụng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp..
Mực dấu si Shiny đen
- Mực dấu đen, Shiny - Taiwan - Mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Công dụng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp..
Mực dấu Kw trio
- Mực dấu, Kw trio - Taiwan - Màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Công dụng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp..
Mực dấu bấm giá
- Mực dấu bấm giá - Mực đen, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Công dụng: Cung cấp mực cho các loại máy bấm giá - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Tampon đóng dấu
- Tampon - Mực đen, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Công dụng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Hộp ..
Tampon Shiny
- Tampon, Shiny - Taiwan - Hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Công dụng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Tampon Horse xanh
- Tampon, Horse - Thailand - Màu mực xanh, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Công dụng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Hộp..
Tampon Horse đỏ
- Tampon, Horse - Thailand - Mực đỏ, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Công dụng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Hộp..
Tampon Horse đen
- Tampon, Horse - Thailand - Mực đen, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Công dụng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Hộp..
Tampon Artline xanh
- Tampon, Shiny - Taiwan - Vỏ nhựa, thấm mực nhanh, giử ẩm tốt, nhiều kích cở - Công dụng: Cung cấp mực cho các loại con dấu tự động cúng hiệu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp..
Tampon Artline đỏ
- Tampon, Artline, Japan - Mực đỏ, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Công dụng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Hộp..
Tampon Artline đen
- Tampon, Artline, Japan - Mực đen, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Công dụng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Hộp..
Tampon Artline trắng
- Tampon, Artline, Japan - Chưa lưu mực , hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Công dụng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Hộp..
Con dấu mẫu
- Đóng dấu tự động, Shiny- Taiwan - Nội dung sẵn có, thân sản phẩm nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Công dụng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp..
Đóng dấu Shiny 1 dòng
- Đóng dấu tự động, Shiny - Taiwan - 1 dòng nội dung, thân sản phẩm nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Công dụng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách Hộp ..
Đóng dấu Shiny 2 dòng
- Đóng dấu tự động, Shiny - Taiwan - 2 dòng nội dung, thân sản phẩm nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Công dụng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Đóng dấu Shiny 3 dòng
- Đóng dấu tự động, Shiny - Taiwan - 3 dòng nội dung, thân sản phẩm nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Công dụng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Đóng dấu Shiny 4 dòng
- Đóng dấu tự động, Shiny - Taiwan - 4 dòng nội dung, thân sản phẩm nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Công dụng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Đóng dấu Shiny 5 dòng
- Đóng dấu tự động, Shiny - Taiwan - 5 dòng nội dung, thân sản phẩm nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Công dụng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Đóng 6 số tự động
- Đóng số tự động, Kw trio - Taiwan - Đóng 6 số, thân sản phẩm inox, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng - Công dụng: tạo liên tục số thứ tự - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Đóng 8 số tự động
- Đóng số tự động, Kw trio - Taiwan - Đóng 8 số, thân sản phẩm inox, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng - Công dụng: tạo liên tục số thứ tự - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Đóng 10 số tự động
- Đóng số tự động, Kw trio - Taiwan - Đóng 10 số, thân sản phẩm inox, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng - Công dụng: tạo liên tục số thứ tự - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Hộp ..
Tampon Kw - 6 số
- Tampon, Kw trio - Taiwan - Giử ẩm tốt, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Công dụng: sử dụng cùng với máy đóng 6 số tự động - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Vỉ (3 tampon)..
Tampon Kw - 8 số
- Tampon, Kw trio - Taiwan - Giử ẩm tốt, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Công dụng: sử dụng cùng với máy đóng 8 số tự động - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Vỉ (3 tampon)..
Tampon Kw - 10 số
- Tampon, Kw trio - Taiwan - Giử ẩm tốt, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Công dụng: sử dụng cùng với máy đóng 10 số tự động - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Vỉ (3 tampon)..
★ ★ ★ Văn phòng phẩm chuyên dụng, giấy photocopy, bút viết, bìa hồ sơ, thiết bị lưu trữ, và nhiều sản phẩm tiết kiệm hổ trợ công việc văn phòng ★ ★ ★
400 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh   |   Thứ 2 - 7 :  8:00am - 5:30pm   |   3838 4048 - 3838 1199   |   Fax. 3924 1881   |   info@vanphongpham.net
Vanphongpham.net được vận hành bởi Văn phòng phẩm Xương Kiểu - Mã số thuế: 0302988139 - Giấy CNĐKDN: 41E8003780-G5239K02.CĐ
Ngày cấp: 07/07/2003, được sửa đổi lần thứ 1 ngày 02/12/2010. Cơ quan cấp: UBND Quận 5, Tp.Hố Chí Minh.
Vanphongpham.Net © All Rights Reserved.

facebook  Google+  Twitter  Youtube  Pinterest  Pinterest  LinkedIn Đã đăng ký bộ Công Thương