Danh mục

Tập sổ

Biểu mẫu, phiếu, sổ công tác, sổ da, sổ tay, tập vở, văn phòng phẩm

Hiển thị: Danh sách Lưới

Tập 100 trang
- Tập ghi chú - 100 trang, nền giấy kẻ ô ly trắng mịn, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn ..
Tập 200 trang
- Tập ghi chú - 200 trang, nền giấy kẻ ô ly trắng mịn, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn ..
Tập kẻ ngang
- Tập kẻ ngang - 100 trang, nền giấy kẻ ngang trắng, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ lò xo A4
- Sổ lò xo A4 (210 x 297 mm) - 100 trang, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn ..
Sổ lò xo A5
- Sổ lò xo A5 (148 x 210 mm) - 100 trang, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn ..
Sổ lò xo A6
- Sổ lò xo A6 (105 x 148 mm) - 100 trang, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ lò xo A7
- Sổ lò xo A7 (105 x 74 mm) - 100 trang, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ lò xo B5
- Sổ lò xo B5 (176 x 250 mm) - 100 trang, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ caro 21x33
- Sổ caro 21 x 33 - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ caro 25x33
- Sổ caro 25 x 33 - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiênn - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn ..
Sổ caro 30x40
- Sổ caro 30 x 40 - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiênn - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn ..
Sổ công tác
- Sổ da công tác - 17cm x 24.5cm, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn ..
Sổ lịch
- Sổ lịch - 100 trang, bìa da, hiển thị thời gian, nền giấy trắng, thấm mực nhanh, kẻ ngang, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ da CK1
- Sổ da CK1 (8cm x 13cm) - 100 trang, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ da CK2
- Sổ da CK2 (9cm x 15cm) - 100 trang, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ da CK4
- Sổ da CK4 (11.5cm x 17.5cm) - 100 trang, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ da CK5
- Sổ da CK5 (12.5cm x 20cm) - 100 trang, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ da CK6
- Sổ da CK6 (14.5cm x 20.5cm) - 100 trang, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ da CK7
- Sổ da CK7 (15.5cm x 21cm) - 100 trang, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ da CK8
- Sổ da CK8 (17cm x 24.5cm) - 100 trang, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ da CK9
- Sổ da CK9 (18cm x 26.5cm) - 100 trang, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Công dụng: ghi chú nội dung văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Lịch để bàn
- Lịch để bàn - Kích thước 15 x 24cm, hiển thị theo tháng, in 2 mặt, đế chữ A - Công dụng: Tra cứu lịch, ghi chú nhanh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Lịch để bàn ghi chú
- Lịch để bàn ghi chú - Kích thước 15 x 24cm, hiển thị theo tháng, in 2 mặt, đế chữ M, kèm notes ghi chú theo tuần - Công dụng: Tra cứu lịch, ghi chú chi tiết theo tuần - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Lịch lốc treo tường
- Lịch lốc treo tường - Kích thước lốc lịch 15 x 20 cm, hiển thị theo ngày, in 1 mặt, kèm tấm lót giấy cứng có dây treo - Công dụng: Tra cứu lịch theo ngày - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Hóa đơn bán lẻ
- Hóa đơn bán lẻ - A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 1 liên, 2 liên - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin bán hàng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (50 phiếu) ..
Biên nhận
- Biên nhận - Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin thu nhận tiền mặt - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (50 phiếu) ..
Giấy giới thiệu
- Giấy giới thiệu - A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 1 liên chính, 1 liên phụ - Công dụng: đi kèm chứng từ xin việc - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (50 phiếu)..
Phiếu giao hàng
- Phiếu giao hàng - Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên, 2 liên - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin giao nhận hàng hóa - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (50 phiếu) ..
Phiếu nhập kho
- Phiếu nhập kho - Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên, 2 liên - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin nhập kho hàng hóa - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (50 phiếu) ..
Phiếu xuất kho
- Phiếu xuất kho - Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên, 2 liên - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin xuất kho hàng hóa - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (50 phiếu) ..
Phiếu chi
- Phiếu chi - Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên, 2 liên - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin chi tiền mặt - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (50 phiếu) ..
Phiếu thu
- Phiếu thu - Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên, 2 liên - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin thu nhận tiền mặt - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (50 phiếu) ..
Giấy order
- Giấy order - Kích thước: 7cm x 10cm, 8cm x 12cm, nền giấy trắng,2 liên - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nhanh nội dung thông tin xuất kho hàng hóa - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (10 cuốn)..
Sổ cái
- Sổ cái - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu in sẵn - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin kế toán - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ quỷ tiền mặt
- Sổ quỷ tiền mặt - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu in sẵn - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin kế toán - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Sổ kế toán chi tiết
- Sổ kế toán chi tiết - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu in sẵn - Công dụng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin kế toán - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cuốn..
Bản đồ thành phố HCM
- Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh - A2, nền giấy trắng, in màu, biểu mẫu chuẩn quy định - Công dụng: tra cứu thông tin địa lý; - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Sơ yếu lý lịch
- Sơ yếu lý lịch - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Công dụng: đi kèm chứng từ xin việc - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Đơn xin việc
- Đơn xin việc - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Công dụng: đi kèm chứng từ xin việc - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Cờ Việt Nam
- Cờ Việt Nam - Chất liệu vải cotton, 60cm x 90cm - Công dụng: sử dụng trong các lễ hội, đoàn thể, hội nghị - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
★ ★ ★ Văn phòng phẩm chuyên dụng, giấy photocopy, bút viết, bìa hồ sơ, thiết bị lưu trữ, và nhiều sản phẩm tiết kiệm hổ trợ công việc văn phòng ★ ★ ★
400 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh   |   Thứ 2 - 7 :  8:00am - 5:30pm   |   3838 4048 - 3838 1199   |   Fax. 3924 1881   |   info@vanphongpham.net
Vanphongpham.net được vận hành bởi Văn phòng phẩm Xương Kiểu - Mã số thuế: 0302988139 - Giấy CNĐKDN: 41E8003780-G5239K02.CĐ
Ngày cấp: 07/07/2003, được sửa đổi lần thứ 1 ngày 02/12/2010. Cơ quan cấp: UBND Quận 5, Tp.Hố Chí Minh.
Vanphongpham.Net © All Rights Reserved.

facebook  Google+  Twitter  Youtube  Pinterest  Pinterest  LinkedIn Đã đăng ký bộ Công Thương