Danh mục

Khay brochue - Menu

Khay brochue, khay menu, khay thực đơn, khung chức danh, văn phòng phẩm

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Khung chức danh 2 mặt 08 x 26
- Khung chức danh (08 x 26) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ V, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hi..
Khung menu 2 mặt A4
- Khung menu A5 (210 x 297 mm) - Khung thực đơn, mica trong, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thịthự..
Khung menu 2 mặt A5
- Khung menu A5 (210 x 148 mm) - Khung thực đơn, mica trong, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thịthự..
Khung menu 2 mặt A6
- Khung menu A6 (148 x 105 mm) - Khung thực đơn, mica trong, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thịthự..
Khung menu 2 mặt A7
- Khung menu A7 (105 x 74 mm) - Khung thực đơn, mica trong, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thịthực..
Khung menu A4
- Khung menu A4 (210 x 297 mm) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Công dụng:..
Khung menu A5
- Khung menu A5 (210 x 148 mm) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Công dụng:..
Khung menu A6
- Khung menu A6 (148 x 105 mm) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Công dụng:..
Khung menu A7
- Khung menu A7 (105 x 74 mm) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Công dụng: ..
Khay brochure A4
- Khung chức brochure A4 (210 x 297 mm) - Khay brochure, mica trong, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 300 tờ..
Khay brochure A5
- Khung chức brochure A5 (210 x 148 mm) - Khay brochure, mica trong, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 100 tờ..
Khay brochure A6
- Khung chức brochure A6 (148 x 105 mm) - Khay brochure, mica trong, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 100 tờ..
Khay brochure 2 ngăn A4
- Khung chức brochure A4 (210 x 297 mm) - Khay brochure, mica trong, 2 ngăn, khả năng lưu trữ 200 tờ..
Khay brochure 2 ngăn A5
- Khung chức brochure A5 (210 x 148 mm) - Khay brochure, mica trong, 2 ngăn, khả năng lưu trữ 200 tờ..
Khay brochure 3 ngăn A4
- Khung chức brochure A4 (210 x 297 mm) - Khay brochure, mica trong, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 300 tờ..
Khay brochure 3 ngăn A5
- Khung chức brochure A5 (210 x 148 mm) - Khay brochure, mica trong, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 300 tờ..
★ ★ ★ Văn phòng phẩm chuyên dụng, giấy photocopy, bút viết, bìa hồ sơ, thiết bị lưu trữ, và nhiều sản phẩm tiết kiệm hổ trợ công việc văn phòng ★ ★ ★
400 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh   |   Thứ 2 - 7 :  8:00am - 5:30pm   |   3838 4048 - 3838 1199   |   Fax. 3924 1881   |   info@vanphongpham.net
Vanphongpham.net được vận hành bởi Văn phòng phẩm Xương Kiểu - Mã số thuế: 0302988139 - Giấy CNĐKDN: 41E8003780-G5239K02.CĐ
Ngày cấp: 07/07/2003, được sửa đổi lần thứ 1 ngày 02/12/2010. Cơ quan cấp: UBND Quận 5, Tp.Hố Chí Minh.
Vanphongpham.Net © All Rights Reserved.

facebook  Google+  Twitter  Youtube  Pinterest  Pinterest  LinkedIn Đã đăng ký bộ Công Thương