Danh mục

Lưu trữ

Bảng tên, bao thư, dụng cụ lưu trữ, khay brochue, khay hồ sơ, khung hình, khung menu, văn phòng phẩm

Hiển thị: Danh sách Lưới

Khay hồ sơ trượt 1 tầng
- Khay hồ sơ trượt 1 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ, 1 ngăn, mica, dạng trượt, khả năng lưu trữ 1,200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay hồ sơ trượt 2 tầng
- Khay hồ sơ trượt 2 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ, 2 ngăn, mica, dạng trượt, khả năng lưu trữ 1,200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay hồ sơ trượt 3 tầng
- Khay hồ sơ trượt 3 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ, 3 ngăn, mica, dạng trượt, khả năng lưu trữ 1,200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay văn thư 3 tầng
- Khay văn thư 3 tầng Xukiva - Khay hồ sơ, 3 ngăn, thân sản phẩm nhựa, khả năng lưu trữ 1200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay hồ sơ ngang 3 tầng
- Khay hồ sơ ngang 3 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ, 3 ngăn, nhựa, tháo lắp đơn giản, khả năng lưu trữ 1,200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay hồ sơ 2 tầng
- Khay hồ sơ 2 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ, 2 ngăn, nhựa, tháo lắp đơn giản, khả năng lưu trữ 800 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay hồ sơ 3 tầng
- Khay hồ sơ 3 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ, 3 ngăn, nhựa, tháo lắp đơn giản, khả năng lưu trữ 1,200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay hồ sơ 4 tầng
- Khay hồ sơ 4 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ, 4 ngăn, nhựa, tháo lắp đơn giản, khả năng lưu trữ 1,600 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay hồ sơ 5 tầng
- Khay hồ sơ 5 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ, 5 ngăn, nhựa, tháo lắp đơn giản, khả năng lưu trữ 2,000 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay nhựa lưới 3 tầng
- Khay hồ sơ nhựa lưới 3 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ lưới, 3 ngăn, thân sản phẩm nhựa, khả năng lưu trữ 1,200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay nhựa lưới 2 tầng
- Khay hồ sơ nhựa lưới 2 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ lưới, 2 ngăn, thân sản phẩm nhựa, khả năng lưu trữ 800 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay nhựa lưới trượt 3 tầng
- Khay hồ sơ nhựa lưới trượt 3 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ lưới, dạng trượt, 3 ngăn, thân sản phẩm nhựa, khả năng lưu trữ 800 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay nhựa lưới trượt 2 tầng
- Khay hồ sơ nhựa lưới trượt 2 tầng Xukiva - Kệ hồ sơ lưới, dạng trượt, 2 ngăn, thân sản phẩm nhựa, khả năng lưu trữ 800 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay văn thư 2 tầng
- Khay văn thư 2 tầng Xukiva - Khay hồ sơ, 2 ngăn, thân sản phẩm nhựa, khả năng lưu trữ 800 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay lưới hồ sơ 2 tầng
- Khay lưới hồ sơ 2 tầng - Kệ hồ sơ, 2 ngăn, dạng trượt, thân lưới inox, khả năng lưu trữ 800 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Bộ..
Khay lưới hồ sơ 3 tầng
- Khay lưới hồ sơ 3 tầng - Kệ hồ sơ, 3 ngăn, dạng trượt, thân lưới inox, khả năng lưu trữ 1,200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu văn phòng A4, F4 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Bộ..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Hộp bút gỗ
- Hộp bút gỗ - Thân gỗ, 4 ngăn chứa, thiết kế sang trọng - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay bút gỗ
- Khay bút gỗ - Thân gỗ, 5 ngăn chứa, thiết kế sang trọng - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Hộp bút Xukiva 168
- Hộp bút Xukiva - No.168, thân sản phẩm nhựa trong, 7 ngăn chứa - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Hộp bút Xukiva 170
- Hộp bút Xukiva - No.170, thân sản phẩm nhựa trong, 5 ngăn chứa - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Hộp bút Xukiva 172
- Hộp bút Xukiva - No.172, thân sản phẩm nhựa trong, 7 ngăn chứa, đế xoay tiện dụng - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Hộp bút Xukiva 174
- Hộp bút Xukiva - No.174, thân sản phẩm nhựa trong, 6 ngăn chứa, đế xoay tiện dụng - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Hộp bút Xukiva 176
- Hộp bút Xukiva - No.176, thân sản phẩm nhựa trong, 6 ngăn chứa, đế xoay tiện dụng - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Hộp bút Xukiva 179
- Hộp bút Xukiva - No.179, thân sản phẩm nhựa trong, 5 ngăn chứa, đế xoay tiện dụng - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Hộp bút Xukiva 183
- Hộp bút Xukiva - No.183, thân sản phẩm nhựa trong, 4 ngăn chứa, dạng đứng - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Hộp bút Xukiva 184
- Hộp bút Xukiva - No.184, thân sản phẩm nhựa trong, 8 ngăn chứa, cắt keo mini, khay danh thiếp - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Hộp bút Xukiva 203
- Hộp bút Xukiva - No.203, thân sản phẩm nhựa trong, 5 ngăn chứa - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Hộp bút Xukiva 204
- Hộp bút Xukiva - No.204, thân sản phẩm nhựa trong, 5 ngăn chứa - Công dụng: lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Hộp bút lưới
- Hộp bút lưới - Thân sản phẩm inox, dạng tròn, 1 ngăn chứa - Công dụng: lưu trữ kẹp bướm, ghim giấy, kim bấm, phụ kiện văn phòng - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Bộ..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Hộp ghim giấy
- Khay ghim giấy - Hộp ghim giấy dạng tròn, thân nhựa, phần đầu có gắn nam châm, 1 ngăn - Công dụng: lưu trữ ghim giấy, kim bấm, phụ kiện văn phòng - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Hộp notes
- Hộp notes Xukiva - Thân sản phẩm nhựa, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 500 tờ giấy notes - Công dụng: lưu trữ notes 3 x 3 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khay danh thiếp
- Khay danh thiếp Xukiva - Thân sản phẩm mica trong, 1 ngăn chứa, khả năng lưu trữ 50 danh thiếp - Công dụng: lưu trữ danh thiếp - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Cây ghim giấy
- Cây ghim giấy Xukiva - Đế cao su chống trượt, thân ghim inox - Công dụng: lưu trữ nhanh chứng từ, notes, phiếu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Chặn sách
- Chặn sách Xukiva - Giá đở sách, kiểu dáng gọn nhẹ, thân vỏ nhựa, 2 vách ngăn - Công dụng: phân loại cố định tài liệu, tạp chí, sách vở, bìa hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ ..
Kệ tạp chí
- Kệ tạp chí Xukiva - Kệ xéo, thân sản phẩm nhựa, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 600 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu F4, A4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Kệ tạp chí 3 ngăn
- Kệ tạp chí 3 ngăn - Kệ xéo, thân sản phẩm nhựa, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 1800 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu F4, A4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Kệ tạp chí lưới
- Kệ tạp chí lưới - Kệ xéo, thân lưới inox, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 600 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu F4, A4 - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Bộ..
Hộp danh thiếp - 400
- Hộp danh thiếp 400, Suremark - Singapore - Thân sản phẩm nhựa, nắp trong, phân loại theo bảng chữ cái, khả năng lưu trữ 400 danh thiếp - Công dụng: lưu trữ danh thiếp - Sản xuất tại: Singapore - Quy cách: Cái ..
Hộp danh thiếp - 600
- Hộp danh thiếp 600, Suremark - Singapore - Thân sản phẩm nhựa, nắp trong, phân loại theo bảng chữ cái, khả năng lưu trữ 600 danh thiếp - Công dụng: lưu trữ danh thiếp - Sản xuất tại: Singapore - Quy cách: Cái..
Hộp danh thiếp - 800
- Hộp danh thiếp 800, Suremark - Singapore - Thân sản phẩm nhựa, nắp trong, phân loại theo bảng chữ cái, khả năng lưu trữ 800 danh thiếp - Công dụng: lưu trữ danh thiếp - Sản xuất tại: Singapore - Quy cách: Cái..
Móc khóa ký hiệu
- Móc khóa ký hiệu - Móc inox, thẻ nhựa ghi chú nội dung, khả năng lưu trữ 03 khóa - Công dụng: phân loại và lưu trữ chìa khóa theo nội dung - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bịch (25 cái)..
Hộp đựng khóa 20
- Hộp đựng khóa Tata - Taiwan - Chất liệu thép chống cháy, thẻ khóa nhựa trong, khả năng lưu trữ 20 khóa - Công dụng: lưu trữ chìa khóa - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Bộ..
Hộp đựng khóa 30
- Hộp đựng khóa Tata - Taiwan - Chất liệu thép chống cháy, thẻ khóa nhựa trong, khả năng lưu trữ 30 khóa - Công dụng: lưu trữ chìa khóa - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Bộ..
Hộp bút nắp đậy
- Hộp bút nắp đậy - Thân sản phẩm nhựa, nắp đậy trong, mặt trong lót nhung, thun gàng bút - Công dụng: lưu trữ bút, hộp gói quà tặng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp..
Vỏ CD nhựa
- Vỏ CD nhựa - Dạng tròn và vuông, chống thấm, nhựa trong - Công dụng: lưu trữ CD, DVD, Bluray - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Gói (10 cái)..
Vỏ CD mica
- Vỏ CD mica - Dạng vuông, nắp đậy trong- Công dụng: lưu trữ CD, DVD, Bluray - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Gói (10 cái)..
Khay con dấu
- Khay con dấu - Thân sản phẩm kim loại, ngăn chứa dạng xoay, lưu trữ 8 con dấu gỗ - Công dụng: lưu trữ con dấu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ..
Khay vi tính
- Khay vi tính - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), dạng treo, kẹp cố định, thước chỉ dẫn - Công dụng: lưu trữ tài liệu A4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Khung chức danh 2 mặt 08 x 26
- Khung chức danh (08 x 26) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ V, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thị họ tên, chức danh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khung menu 2 mặt A4
- Khung menu A5 (210 x 297 mm) - Khung thực đơn, mica trong, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thịthực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Khung menu 2 mặt A5
- Khung menu A5 (210 x 148 mm) - Khung thực đơn, mica trong, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thịthực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Khung menu 2 mặt A6
- Khung menu A6 (148 x 105 mm) - Khung thực đơn, mica trong, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thịthực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Khung menu 2 mặt A7
- Khung menu A7 (105 x 74 mm) - Khung thực đơn, mica trong, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thịthực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khung menu A4
- Khung menu A4 (210 x 297 mm) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Công dụng: hiển thịthực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khung menu A5
- Khung menu A5 (210 x 148 mm) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Công dụng: hiển thịthực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khung menu A6
- Khung menu A6 (148 x 105 mm) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Công dụng: hiển thịthực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khung menu A7
- Khung menu A7 (105 x 74 mm) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Công dụng: hiển thịthực đơn, menu, mẫu quảng cáo - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khay brochure A4
- Khung chức brochure A4 (210 x 297 mm) - Khay brochure, mica trong, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 300 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu, catalog, brochure, tờ rơi - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Khay brochure A5
- Khung chức brochure A5 (210 x 148 mm) - Khay brochure, mica trong, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 100 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu, catalog, brochure, tờ rơi - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Khay brochure A6
- Khung chức brochure A6 (148 x 105 mm) - Khay brochure, mica trong, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 100 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu, catalog, brochure, tờ rơi - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Khay brochure 2 ngăn A4
- Khung chức brochure A4 (210 x 297 mm) - Khay brochure, mica trong, 2 ngăn, khả năng lưu trữ 200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu, catalog, brochure, tờ rơi - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Khay brochure 2 ngăn A5
- Khung chức brochure A5 (210 x 148 mm) - Khay brochure, mica trong, 2 ngăn, khả năng lưu trữ 200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu, catalog, brochure, tờ rơi - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Khay brochure 3 ngăn A4
- Khung chức brochure A4 (210 x 297 mm) - Khay brochure, mica trong, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 300 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu, catalog, brochure, tờ rơi - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Khay brochure 3 ngăn A5
- Khung chức brochure A5 (210 x 148 mm) - Khay brochure, mica trong, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 300 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu, catalog, brochure, tờ rơi - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bao thư 12 x 22
- Bao thư trắng (12 x 22) - Phong bì, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ - Công dụng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, thư từ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (10 cái)..
Bao thư sọc 11 x 17
- Bao thư sọc (11 x 17 mm) - Phong bì sọc, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ - Công dụng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, thư từ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (10 cái)..
Bao thư trắng A5
- Bao thư trắng A5 (148 x 210 mm) - Phong bì A5, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ - Công dụng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (10 cái)..
Bao thư trắng A4
- Bao thư trắng A4 (210 x 297 mm) - Phong bì A4, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ - Công dụng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (10 cái)..
Bao thư vàng A5
- Bao thư vàng A5 (148 x 210 mm) - Phong bì A5, định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ - Công dụng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (10 cái)..
Bao thư quấn dây A3
- Bao thư quấn dây A3 (297mm x 420mm) - Phong bì A3, định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, kèm dây quấn, độ rộng 5F,7F,và 10F, khả năng lưu trữ 100 đến 400 tờ - Công dụng: lưu trữ bưu phẩm, tài liệu A3, A4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (50 cái) ..
Bao thư quấn dây A4
- Bao thư quấn dây A4 (210 x 297 mm) - Phong bì A4, định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, kèm dây quấn, độ rộng 5F, khả năng lưu trữ 100 tờ - Công dụng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (50 cái) ..
Bao thư vàng A4
- Bao thư vàng A4 (210 x 297 mm) - Phong bì A4, định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ - Công dụng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách Xấp (10 cái) ..
Bao thư ngang A5
- Bao thư vàng A5 (148 x 210 mm) - Phong bì A5, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ - Công dụng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (10 cái)..
Bao giấy CD
- Bao giấy CD - Dạng vuông, tâm vỏ plastic trong - Công dụng: lưu trữ CD, DVD, Bluray - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Gói (10 cái) ..
Bao thư màu
- Bao thư vàng A5 (148 x 210 mm) - Phong bì A5, định lượng: 80gms, nền giấy màu, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ - Công dụng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (10 cái)..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bảng tên 08 x 10
- Bảng tên (08 x 10) - Nhựa trong có lổ móc, dạng ngang, hiển thị 2 mặt, viền màu - Công dụng: hiển thị thông tin cá nhân sử dụng cùng với dây đeo bảng tên - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (bảng tên + dây đeo) ..
Bảng tên 09 x 11
- Bảng tên (09 x 11) - Nhựa trong có lổ móc, dạng ngang, hiển thị 2 mặt, viền màu - Công dụng: hiển thị thông tin cá nhân sử dụng cùng với dây đeo bảng tên - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (bảng tên + dây đeo)..
Bảng tên 5.5 x 10
- Bảng tên (5.5 x 10) - Nhựa trong có lổ móc, dạng ngang, hiển thị 2 mặt, viền màu - Công dụng: hiển thị thông tin cá nhân sử dụng cùng với dây đeo bảng tên - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (bảng tên + dây đeo) ..
Bảng tên dọc
- Bảng tên (5.5 x 10) - Nhựa trong, viền màu, dạng dọc, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thị thông tin cá nhân sử dụng cùng với dây đeo bảng tên - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (bảng tên + dây đeo) ..
Bảng tên kẹp 5.5 x 10
- Bảng tên kẹp (5.5 x 10) - Nhựa trong, viền màu, kẹp inox, dạng ngang, hiển thị 2 mặt - Công dụng: hiển thị thông tin cá nhân sử dụng cùng với dây đeo bảng tên - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bảng tên da dọc
- Bảng tên da (5.5 x 10) - Chất liệu da có lổ móc, viền màu, dạng dọc, hiển thị 1 mặt - Công dụng: hiển thị thông tin cá nhân sử dụng cùng với dây đeo bảng tên - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Bảng tên da ngang
- Bảng tên da (5.5 x 10) - Chất liệu da có lổ móc, dạng ngang, hiển thị 2 mặt, viền màu - Công dụng: hiển thị thông tin cá nhân sử dụng cùng với dây đeo bảng tên - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Dây đeo kẹp
- Dây đeo bảng tên - Chất liệu vải cotton, nút thắt điều chỉnh Độ dài dây, kẹp inox - Công dụng: sử dụng cùng với các loại bảng tên - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Sợi..
Dây đeo móc
- Dây đeo bảng tên - Chất liệu vải cotton, nút thắt điều chỉnh Độ dài dây, kẹp inox - Công dụng: sử dụng cùng với các loại bảng tên - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Sợi..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Khung hình viền đen
- Khung hình - Viền đen, mặt kính trong, khung gỗ, kích thước tùy chọn - Công dụng: lưu trữ tài liệu, hình ảnh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khung hình viền nhủ vàng
- Khung hình - Viền nhủ vàng, mặt kính trong, khung nhựa, kích thước tùy chọn - Công dụng: lưu trữ tài liệu, hình ảnh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khung hình gỗ
- Khung hình gỗ - Viền gỗ, mặt kính trong, khung nhựa, kích thước tùy chọn - Công dụng: lưu trữ tài liệu, hình ảnh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khung hình viền gỗ sồi
- Khung hình - Viền gỗ sồi, mặt kính trong, khung gỗ, kích thước tùy chọn - Công dụng: lưu trữ tài liệu, hình ảnh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khung hình trắng
- Khung hình trắng - Viền trắng, khung nựa, mặt kính trong, nhiều kích thước - Công dụng: lưu trữ tài liệu, hình ảnh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Khung giá vẽ
- Khung giá vẽ - Thân gỗ, chân chống, kích thước tùy chọn (1.4m, 1.7m) -  Công dụng: nâng đở khung tranh - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
★ ★ ★ Văn phòng phẩm chuyên dụng, giấy photocopy, bút viết, bìa hồ sơ, thiết bị lưu trữ, và nhiều sản phẩm tiết kiệm hổ trợ công việc văn phòng ★ ★ ★
400 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh   |   Thứ 2 - 7 :  8:00am - 5:30pm   |   3838 4048 - 3838 1199   |   Fax. 3924 1881   |   info@vanphongpham.net
Vanphongpham.net được vận hành bởi Văn phòng phẩm Xương Kiểu - Mã số thuế: 0302988139 - Giấy CNĐKDN: 41E8003780-G5239K02.CĐ
Ngày cấp: 07/07/2003, được sửa đổi lần thứ 1 ngày 02/12/2010. Cơ quan cấp: UBND Quận 5, Tp.Hố Chí Minh.
Vanphongpham.Net © All Rights Reserved.

facebook  Google+  Twitter  Youtube  Pinterest  Pinterest  LinkedIn Đã đăng ký bộ Công Thương