Danh mục

Giấy

Giấy chuyên dụng, giấy fax, giấy liên tục, giấy notes, giấy photocopy, giấy vệ sinh, khăn giấy, văn phòng phẩm

Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy Xuki A4 - 70
- Giấy Xuki - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Công dụng: sử dụng cùng các dòng máy in hay máy photocopy - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Ream ..
Giấy Xuki A4 - 80
- Giấy Xuki - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Công dụng: sử dụng cùng các dòng máy in hay máy photocopy - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Ream..
Giấy Xuki A4 Thailand
- Giấy Xuki Premium - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Công dụng: in ấn chứng từ cao cấp, hợp đồng, thiết kế, mỹ thuật - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Ream ..
Giấy Xuki A5 - 80
- Giấy Xuki - Kích thước: A5 (148cm x 210cm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Công dụng: sử dụng cùng các dòng máy in hay máy photocopy - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Ream ..
Giấy Xuki A3 - 80
- Giấy Xuki - Kích thước: A3 (297mm x 420mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Công dụng: sử dụng cùng các dòng máy in hay máy photocopy - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Ream..
Giấy Idea A4 - 70
- Giấy Idea - Thailand - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Công dụng: in ấn chứng từ cao cấp, hợp đồng, thiết kế, mỹ thuật - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Ream ..
Giấy Idea A4 - 80
- Giấy Idea - Thailand - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Công dụng: in ấn chứng từ cao cấp, hợp đồng, thiết kế, mỹ thuật - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Ream ..
Giấy Double A A4 - 70
- Giấy Double A - Thailand - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Công dụng: in ấn chứng từ cao cấp, hợp đồng, thiết kế, mỹ thuật - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Ream ..
Giấy Double A A4 - 80
- Giấy Double A - Thailand - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Công dụng: in ấn chứng từ cao cấp, hợp đồng, thiết kế, mỹ thuật - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách Ream ..
Giấy PaperOne A4 - 70
- Giấy PaperOne, Indonesia - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Công dụng: in ấn chứng từ cao cấp, hợp đồng, thiết kế, mỹ thuật - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Ream ..
Giấy PaperOne A4 - 80
- Giấy PaperOne, Indonesia - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Công dụng: in ấn chứng từ cao cấp, hợp đồng, thiết kế, mỹ thuật - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Ream ..
Giấy Double A A3 - 80
- Giấy Double A - Thailand - Kích thước: A3 (297mm x 420mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng - Công dụng: in ấn chứng từ cao cấp, hợp đồng, thiết kế, mỹ thuật - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Ream..
Giấy in A0
- Giấy photocopy A0 - Kích thước: A0 (841mm x 1189mm), định lượng: 80gms, màu nền: trắng - Công dụng: in ấn, thiết kế, trang trí - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Giấy fort màu A4
- Giấy fort màu - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 80gms, màu nền: hồng, vàng, xanh lá, xanh dương - Công dụng: In ấn, thiết kế, tạo mẫu, trang trí - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (500 tờ)..
Decal Tomy
- Decal dán Tomy - Kích thước: A5 (148cm x 210cm), trắng trơn, kích thước đa dạng - Công dụng: tạo tem in giá, ghi chì, hay bìa nhãn bưu phẩm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (10 tờ)..
Decal A4
- Decal dán A4 - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), trắng trơn - Công dụng: tạo tem in giá, ghi chì, hay bìa nhãn bưu phẩm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Decal bể
- Decal bể - Độ rộng: 841mm, trắng trơn - Công dụng: tạo tem in giá, ghi chú, hay bìa nhãn bưu phẩm chống giả, chống tháo rời - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Mét ..
Decal neon A4
- Decal neon A4 - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), màu neon - Công dụng: tạo tem in giá, ghi chú, hay bìa nhãn bưu phẩm - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (50 tờ)..
Giấy bìa màu A4
- Giấy bìa màu - Indonesia - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, hồng, trắng - Công dụng: In ấn, thiết kế, trang trí - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Giấy bìa 5 màu A4
- Giấy bìa 5 màu - Indonesia - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, cam, đỏ - Công dụng: In ấn, thiết kế, trang trí - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Xấp (50 tờ) ..
Giấy bìa 10 màu A4
- Giấy bìa 10 màu - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 120gms, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, cam, đỏ, trắng, hồng, nâu, đen, trắng sữa - Công dụng: In ấn, thiết kế, trang trí - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Xấp (100 tờ)..
Giấy bìa màu A3
- Giấy bìa màu - Indonesia - Kích thước: A3 (297mm x 420mm), định lượng: 120gms, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, hồng, trắng - Công dụng: In ấn, thiết kế, trang trí - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Xấp (100 tờ)..
Giấy Bãi Bằng A4 - 70
- Giấy Bãi Bằng - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng - Công dụng: sử dụng cùng các dòng máy in hay máy photocopy - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Ream..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy fax A4 210
- Giấy fax, Sakura - Japan - Độ rộng 210mm, nền giấy trắng, cảm ứng nhiệt - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy fax tại Việt Nam - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Cuộn (30m) ..
Giấy cảm nhiệt POS
- Giấy POS - Japan - Nhiều kích cở, nền giấy trắng, cảm ứng nhiệt - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy thu ngân tại Việt Nam - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Cuộn (30m) ..
Liên tục A4 1 Liên
- Giấy liên tục, Liên Sơn - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), 1 liên, màu giấy: trắng, hồng - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim tại Việt Nam - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách thùng ..
Liên tục A4 2 Liên
- Giấy liênn tục, Liên Sơn - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), 2 liênn, màu giấy: trắng, hồng - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim tại Việt Nam - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách thùng ..
Liên tục A4 3 Liên
- Giấy liên tục, Liên Sơn - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), 3 liên, màu giấy: trắng, hồng, vàng - Công dụng: sử dụng cùng với các dòng máy in kim tại Việt Nam - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: thùng ..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Sign Here
- Notes Sign Here, Post It - USA - 1" x 1.7", có lớp keo dính, nền màu - Công dụng: tạo dấu hiệu ký tên - Sản xuất tại: Mỹ - Quy cách: Xấp (50 tờ)..
Please Sign
- Giấy notes "Please Sign" - 1" x 7", có lớp keo dính, nhiều màu - Công dụng: tạo dấu trang hay ghi chú - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Giấy notes mũi tên
- Giấy notes nylong mũi tiênn - Taiwan - 1" x 5", có lớp keo dính, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, hồng, cam - Công dụng: tạo dấu trang hay ghi chú - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Xấp (50 tờ) ..
Giấy notes - 1.5 x 2
- Giấy notes - Taiwan - 1.5" x 2", có lớp keo dính, màu vàng - Công dụng: tạo ghi chú nội dung nhanh - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Giấy notes - 2 x 3
- Giấy notes - Taiwan - 2" x 3", có lớp keo dính, màu vàng - Công dụng: tạo ghi chú nội dung nhanh - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Giấy notes - 3 x 3
- Giấy notes - Taiwan - 3" x 3", có lớp keo dính, màu vàng - Công dụng: tạo ghi chú nội dung nhanh - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Giấy notes - 3 x 4
- Giấy notes - Taiwan - 3" x 4", có lớp keo dính, màu vàng - Công dụng: tạo ghi chú nội dung nhanh - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Giấy notes màu 3 x 3
- Giấy notes - Taiwan - 3" x 3", có lớp keo dính, màu vàng - Công dụng: tạo ghi chú nội dung nhanh - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy in ảnh Epson
- Giấy in màu Epson - Japan - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), giấy trắng, 120gms - Công dụng: in màu, in ảnh, quảng cáo, thiết kế, trang trí - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Xấp (20 tờ) ..
Giấy scan Gateway
- Giấy scan Gateway - Anh - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), Định lượng: 53gms - Công dụng: phác họa, tạo bản sao, thiết kế, đóng gói, trang trí - Sản xuất tại: Anh - Quy cách: Hộp - Sản phẩm cùng loại: A4 - 53gms - 500 tờ : 190,000 A4 - 63gms - 500 tờ : 250,000 A4 - 73gms - 250 tờ : 190,000 A4 - 83gms - 250 tờ : 200,000 A4 - 93gms - 250 tờ : 220,000 A4 - 112gms - 250 tờ : 270,000 A3 - 53gms - 250 tờ : 240,000 A3 - 63gms - 250 t..
Giấy than GStar
- Giấy than (carbon) GStar - Thailand - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), xanh đen, chất liệu tự nhiên - Công dụng: tạo bản sao nội dung bằng tay - Sản xuất tại: Thái Lan - Quy cách: Hộp (100 tờ)..
Giấy bìa màu A0
- Giấy bìa màu - Indonesia - Kích thước: A0 (841mm x 1189mm), định lượng: 120gms, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, hồng, trắng - Công dụng: In ấn, thiết kế, trang trí - Sản xuất tại: Indonesia - Quy cách: Tờ..
Giấy thủ công
- Giấy thủ công - màu nền: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, cam, nâu, hồng - Công dụng: gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang trí - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Tờ..
Giấy Pelure
- Giấy Pelure - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), nền giấy trắng - Công dụng: đóng gói, gia cố chống sốc, làm giấy niêm phong - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (250 tờ)..
Giấy kiếng - khổ lớn
- Giấy kiếng - Độ rộng 841mm, 200gms, màu trong - Công dụng: giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Mét..
Giấy kẻ ngang
- Giấy kẻ ngang - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), định lượng: 80gms, giấy trắng, kẻ ngang - Công dụng: ghi chú nội dung kế toán, văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp..
Giấy caro
- Giấy caro - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), định lượng: 80gms, giấy trắng, caro - Công dụng: ghi chú nội dung kế toán, văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp..
Giấy lót
- Giấy lót A0 - Kích thước: A0 (841mm x 1189mm), định lượng: 80gms, nền trắng - Công dụng: đóng gói chuyên dụng, lót hàng, chống sốc - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Tờ..
Giấy Roki
- Giấy Roky A0 - Kích thước: A0 (841mm x 1189mm), định lượng: 120gms, nền giấy trắng một mặt - Công dụng: in ấn, thiết kế, trang trí, tạo mẫu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Tờ ..
Giấy lụa
- Giấy lụa - Taiwan - 0.5 x 0.8 m, màu nền có gân lụa và biểu mẫu hiện đại - Công dụng: gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang trí - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Tờ..
Giấy nhún
- Giấy lụa - Taiwan - 0.5 x 2.0 m, màu nền có gân nhún, có độ co giãn - Công dụng: gói quà, thiết kế, trang trí - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Mét..
Giấy gói quà
- Giấy gói quà - Korea - 0.5 x 0.8 m, màu nền và biểu mẫu hiện đại - Công dụng: gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang trí - Sản xuất tại: Hàn Quốc - Quy cách: Tờ..
Giấy kiếng màu
- Giấy kiếng màu - Taiwan, Đài Loan - 0.5 x 0.8 m, màu nền, một mặt kiếng, biểu mẫu hiện đại - Công dụng: gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang trí - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Tờ..
Giấy lưới
- Giấy lưới - Taiwan - 0.5 x 0.8 m, màu nền có gân lướivà biểu mẫu hiện đại - Công dụng: gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang trí - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuộn..
Giấy mút xốp
- Giấy mút xốp - Taiwan - 0.5 x 0.8 m, màu nền có gân lụa và biểu mẫu hiện đại - Công dụng: gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang trí - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Tờ..
Tấm xốp mô hình
- Tấm xốp mô hình, Việt Nam - 0.5 x 0.8 m, chất liệu xốp mềm, màu trắng, cách nhiệt, chống thấm - Công dụng: thiết kế mô hình, cách nhiệt, chống thấm - Sản xuất tại: Việt Nam- Quy cách: Tấm ..
Thẻ chấm công
- Thẻ chấm công - 100% bột giấy tái chế, giấy dày, biểu mẫu thông dụng - Công dụng: sử dụng cùng với nhiều loại máy chấm công chuyên dụng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 thẻ)..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Khăn giấy Cellox
- Khăn giấy hộp Cellox - 19cm x 19cm, 100% bột giấy nguyên chất, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ x 2 lớp - Công dụng: vệ sinh chuyên dụng cá nhân, hút ẩm văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (150 tấm x 2 lớp) ..
Khăn giấy Pulppy
- Khăn giấy hộp Pulppy - 19cm x 19cm, 100% bột giấy nguyên chất, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ x 2 lớp - Công dụng: vệ sinh chuyên dụng cá nhân, hút ẩm văn phòng - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Hộp (150 tấm x 2 lớp)..
Giấy vệ sinh An An
- Giấy vệ sinh An An - 100% bột giấy tái chế, giấy trắng, 2 lớp - Công dụng: hút ẩm, vệ sinh chuyên dụng cá nhân - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tấm x 2 lớp) x 10 cuộn ..
Giấy vệ sinh Pulppy
- Giấy vệ sinh Pulppy - 100% bột giấy tái chế, giấy trắng, 2 lớp - Công dụng: hút ẩm, vệ sinh chuyên dụng cá nhân - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tấm x 2 lớp) x 10 cuộn ..
★ ★ ★ Văn phòng phẩm chuyên dụng, giấy photocopy, bút viết, bìa hồ sơ, thiết bị lưu trữ, và nhiều sản phẩm tiết kiệm hổ trợ công việc văn phòng ★ ★ ★
400 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh   |   Thứ 2 - 7 :  8:00am - 5:30pm   |   3838 4048 - 3838 1199   |   Fax. 3924 1881   |   info@vanphongpham.net
Vanphongpham.net được vận hành bởi Văn phòng phẩm Xương Kiểu - Mã số thuế: 0302988139 - Giấy CNĐKDN: 41E8003780-G5239K02.CĐ
Ngày cấp: 07/07/2003, được sửa đổi lần thứ 1 ngày 02/12/2010. Cơ quan cấp: UBND Quận 5, Tp.Hố Chí Minh.
Vanphongpham.Net © All Rights Reserved.

facebook  Google+  Twitter  Youtube  Pinterest  Pinterest  LinkedIn Đã đăng ký bộ Công Thương