Danh mục

Bìa hồ sơ

Bìa album, bìa còng hồ sơ, bìa hồ sơ, bìa lưu trữ, bìa phân trang, văn phòng phẩm

Hiển thị: Danh sách Lưới

Bìa còng nhựa 2.5f
- Bìa còng nhựa 2.5F- Taiwan - Độ dày 2.5 cm, nền nhựa, còng gấp, khả năng lưu trữ 50 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bìa còng nhựa 3.5f
- Bìa còng nhựa 3.5F- Taiwan - Độ dày 3.5cm, nền nhựa, còng gấp, khả năng lưu trữ 100 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Bìa còng Abba 3f
- Bìa còng Abba 3F - Độ dày 5.0 cm, thân bọc simili, còng bật, khả năng lưu trữ 200 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa còng Abba 5f
- Bìa còng Abba 5F - Độ dày 5.0 cm, thân bọc simili, còng bật, khả năng lưu trữ 300 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa còng Abba 7f
- Bìa còng Abba 7F - Độ dày 7.0 cm, thân bọc simili, còng bật, khả năng lưu trữ 400 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa còng 10F
- Bìa còng Sumo 10F - Độ dày 10 cm, thân bọc simili, còng bật, khả năng lưu trữ 400 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa còng King Jim 3f
- Bìa còng King Jim 3F - Japan - Độ rộng 3.5 cm, thân bọc simili, còng đóng, khả năng lưu trữ 200 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Cái..
Bìa còng King Jim 5f
- Bìa còng King Jim 5F - Japan - Độ dày 5.0 cm, thân bọc simili, còng đóng, khả năng lưu trữ 300 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Cái..
Bìa còng King Jim 7f
- Bìa còng King Jim 7F - Japan - Độ dày 7.0 cm, thân bọc simili, còng đóng, khả năng lưu trữ 400 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Cái..
Bìa còng King Jim 10f
- Bìa còng King Jim 10F - Japan - Độ rộng 10 cm, thân bọc simili, còng đóng, khả năng lưu trữ 500 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Cái ..
Bìa còng bật 5f
- Bìa còng chữ D - 5F - Độ dày 5.0 cm, thân bọc simili, còng gấp, khả năng lưu trữ 300 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Bìa còng bật 7f
- Bìa còng chữ D - 7F - Độ dày 7.0 cm, thân bọc simili, còng gấp, khả năng lưu trữ 400 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Bìa còng bật 10f
- Bìa còng chữ D - 10F - Độ rộng 10 cm, thân bọc simili, còng gấp, khả năng lưu trữ 500 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4 với 2 lổ dọc thân - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bìa lổ
- Bìa lổ - Kích thước: A4 (210mm x 397mm), nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ - Công dụng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Xấp (100 cái) ..
Bìa lổ dày - Suremark
- Bìa lổ dày - Suremark - Kích thước: A4 (210mm x 397mm), nhựa trắng trong dày, khả năng lưu trữ 5 tờ - Công dụng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở A4, A5 - Sản xuất tại: Singapore - Quy cách: Xấp (100 cái) ..
Bìa lổ - Plus
- Bìa lổ - Plus - Kích thước: A4 (210mm x 397mm), nhựa dày trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ - Công dụng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở A4, A5 - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Xấp (100 cái) ..
Nylong bao tập
- Nylong bao tập - Nhựa trong, chống thấm, có mép dán - Công dụng: bảo vệ bề mặt tập vở - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Bìa nút F4
- Bìa nút F4 - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Bìa nút A4
- Bìa nút A4 - Kích thước: A4 (210mm x 397mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa nút A5
- Bìa nút A5 - Kích thước: A5 (148 x 210 mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa kiếng A4
- Bìa kiếng A4 - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), màu trong - Công dụng: giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Bìa nhựa lá A4
- Bìa lá Plus - Japan - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ - Công dụng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở A4, A5 - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Xấp (10 cái) ..
Bìa nhựa lá F4
- Bìa lá Plus - Japan - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ - Công dụng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở A4, A5 - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Xấp (10 cái) ..
Bìa Acco
- Bìa Acco - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), bìa nhựa, kẹp acco, khả năng lưu trữ 200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Bìa sơ mi 3 dây
- Bìa sơ mi 3 dây - Bìa giấy cứng đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 400 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa trình ký simili
- Bìa trình ký simili - Kích thước: A4 (210mm x 397mm), thân bọc simili, thanh kẹp inox, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa trình ký gấp
- Bìa trình ký gấp - Kích thước: A4 (210mm x 397mm), thân bọc simili, 2 mặt gấp, thanh kẹp inox, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa trình ký mica
- Bìa trình ký Xukiva - Kích thước: A3, A4, A5, A6, A7, mica trong, thanh kẹp inox, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở A3, A4, A5, A6, A7 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa hội nghị
- Bìa hội nghị - Kích thước: A4 (210mm x 397mm), bìa da, 2 mặt gấp, túi lưu trữ, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Sổ bill tính tiền
- Sổ bill tính tiền - Kích thước: 12cm x 21cm, bìa da, 2 mặt gấp, túi lưu trữ, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ bill thanh toán, tiền, thẻ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa cây
- Bìa cây - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), nhựa dẻo trong, cây gài dọc, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa nút gàng
- Bìa nút gàng - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), nhựa màu, nút gàng dọc, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Tấm lót cắt
- Đế lót cắt - Bề mặt chắc, chống trượt, viền đo, phù hợp các kích cở giấy A2, A3, A4 - Công dụng: Làm đế lót cắt giấy - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Tấm ..
Bìa cột dây dọc
- Bìa cột dây dọc - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), nhựa trong, nắp dọc, khả năng lưu trữ 20 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Bìa Manila
- Bìa Manila, Plus - Japan - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), nền vàng, tab tiêu đề - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4, F4 - Sản xuất tại: Nhật Bản - Quy cách: Cái..
Bìa hộp giấy
- Bìa hộp giấy - Chiều dày 10 - 20 cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, xanh dương, khả năng lưu trữ 300 - 1000 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa hộp 5f
- Bìa hộp - Chiều cao 5 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 500 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Bìa hộp 7f
- Bìa hộp - Chiều cao 7 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 800 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Bìa hộp 10f
- Bìa hộp - Chiều cao 10 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1000 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Bìa hộp 15f
- Bìa hộp - Chiều cao 15 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1200 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Bìa hộp 20f
- Bìa hộp - Chiều cao 20 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1500 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái ..
Cặp hồ sơ gàng dây
- Cặp hồ sơ gàng dây- Taiwan - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), nhựa trong, khả năng lưu trữ 500 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Cặp hồ sơ 12 ngăn
- Cặp hồ sơ 12 ngăn- Taiwan - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), dạng túi nắp đậy, ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 500 tờ - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cái..
Card Case
- Card Case - Vietnam - Kích thước: A3,A4,A5 nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ - Công dụng: lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở A3, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Túi hồ sơ giấy
- Túi hồ sơ giấy - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), 100% bột giấy tái chế, màu vàng - Công dụng: lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Cái..
Bìa nhựa ép 70 x 100
- Bìa nhựa ép 70 x 100 - Kích thước: 70 mm x 100mm, nhựa trắng trong, độ dính cao - Công dụng: Bảo vệ bề mặt tài liệu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tờ)..
Bìa nhựa ép 67 x 97
- Bìa nhựa ép 67 x 97 - Kích thước: 67mm x 97mm, nhựa trắng trong, độ dính cao - Công dụng: Bảo vệ bề mặt tài liệu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Bìa nhựa ép 80 x 115
- Bìa nhựa ép 80 x 115 - Kích thước: 80mm x 115mm, nhựa trắng trong, độ dính cao - Công dụng: Bảo vệ bề mặt tài liệu - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tờ) ..
Bìa nhựa ép A4
- Bìa nhựa ép A4 - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), nhựa trắng trong, độ dính cao - Công dụng: Bảo vệ bề mặt tài liệu kích cở A4 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tờ)..
Bìa nhựa ép A3 - 80 mic
- Bìa nhựa ép A3 - 80 mic - Kích thước: A3 (297mm x 420mm), nhựa trắng trong, độ dính cao - Công dụng: Bảo vệ bề mặt tài liệu kích cở A3 - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Xấp (100 tờ)..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Phân trang chữ
- Phân trang chữ - Dạng bìa giấy, dọc thân bấm lổ, tạo 21 ngăn - Công dụng: phân nhóm nội dung chứng từ theo ký tự ABC, sử dụng cùng với bìa còng hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (21 tờ) ..
Phân trang giấy 5 màu
- Phân trang giấy 5 màu - Dạng bìa giấy, dọc thân bấm lổ, tạo 5 màu nền - Công dụng: phân nhóm nội dung chứng từ, sử dụng cùng với bìa còng hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (5 tờ)..
Phân trang nhựa 10
- Phân trang nhựa 10 số - Dạng bìa nhựa, dọc thân bấm lổ, hiển thị số thứ tự (1-10) - Công dụng: phân nhóm nội dung chứng từ, sử dụng cùng với bìa còng hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (10 tờ)..
Phân trang nhựa 12
- Phân trang nhựa 12 số - Dạng bìa nhựa, dọc thân bấm lổ, hiển thị số thứ tự (1-12) - Công dụng: phân nhóm nội dung chứng từ theo tháng, sử dụng cùng với bìa còng hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (12 tờ)..
Phân trang số 12
- Phân trang giấy 12 số - Chất liệu giấy, định lượng: 120gms, bấm lổ dọc thân, hiển thị số thứ tự (1-12) - Công dụng: phân nhóm nội dung chứng từ theo tháng, sử dụng cùng với bìa còng hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (12 tờ)..
Phân trang giấy màu 12
- Phân trang giấy màu - Chất liệu giấy, 12 màu nền, bấm lổ dọc thân - Công dụng: phân nhóm nội dung chứng từ theo tháng, sử dụng cùng với bìa còng hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (12 tờ)..
Phân trang giấy 31
- Phân trang giấy 31 - Dạng bìa giấy, dọc thân bấm lổ, hiển thị số thứ tự (1 31) - Công dụng: phân nhóm nội dung chứng từ theo ngày trong tháng, sử dụng cùng với bìa còng hồ sơ - Sản xuất tại: Việt Nam - Quy cách: Bộ (31 tờ)..
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bìa album 20 lá
- Bìa album 20 lá - Taiwan - Bìa nhựa, ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 40 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn ..
Bìa album 40 lá
- Bìa album 40 lá - Taiwan - Bìa nhựa, ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 80 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn ..
Bìa album 60 lá
- Bìa album 80 lá - Taiwan - Bìa nhựa, ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 120 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn ..
Bìa album 100 lá
- Bìa album 100 lá - Taiwan - Bìa nhựa, ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 200 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn ..
Bìa simili 20 lá
- Bìa simili 20 lá - Taiwan - Bìa da bọc simili, ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 40 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn..
Bìa simili 40 lá
- Bìa simili 40 lá - Taiwan - Bìa da bọc simili, ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 80 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn..
Bìa simili 60 lá
- Bìa simili 60 lá - Taiwan - Bìa da bọc simili, ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 120 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn..
Bìa simili 80 lá
- Bìa simili 80 lá - Taiwan - Bìa da bọc simili, ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 160 tờ - Công dụng: lưu trữ chứng từ A4, A5 - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn..
Sổ danh thiếp 120
- Bìa danh thiếp 120 - Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 3 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 120 danh thiếp - Công dụng: lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 cm) - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn..
Sổ danh thiếp 160
- Bìa danh thiếp 160 - Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 4 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 160 danh thiếp - Công dụng: lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 cm) - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn..
Sổ danh thiếp 240
- Bìa danh thiếp 240 - Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 4 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 240 danh thiếp - Công dụng: lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 cm) - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn..
Sổ danh thiếp 320
- Bìa danh thiếp 320 - Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 8 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 320 danh thiếp - Công dụng: lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 cm) - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn..
Sổ danh thiếp 500
- Bìa danh thiếp 500 - Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 8 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 500 danh thiếp - Công dụng: lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 cm) - Sản xuất tại: Đài Loan - Quy cách: Cuốn..
★ ★ ★ Văn phòng phẩm chuyên dụng, giấy photocopy, bút viết, bìa hồ sơ, thiết bị lưu trữ, và nhiều sản phẩm tiết kiệm hổ trợ công việc văn phòng ★ ★ ★
400 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh   |   Thứ 2 - 7 :  8:00am - 5:30pm   |   3838 4048 - 3838 1199   |   Fax. 3924 1881   |   info@vanphongpham.net
Vanphongpham.net được vận hành bởi Văn phòng phẩm Xương Kiểu - Mã số thuế: 0302988139 - Giấy CNĐKDN: 41E8003780-G5239K02.CĐ
Ngày cấp: 07/07/2003, được sửa đổi lần thứ 1 ngày 02/12/2010. Cơ quan cấp: UBND Quận 5, Tp.Hố Chí Minh.
Vanphongpham.Net © All Rights Reserved.

facebook  Google+  Twitter  Youtube  Pinterest  Pinterest  LinkedIn Đã đăng ký bộ Công Thương